530 2012 Endringsartikkel 417

1 Endringsinformasjon

EndringsID 417
Forslagsdato 2012-09-13 10:16:41
Forslagsstiller Christopher Schive
Klassifisering Nytt krav
Bok 530
Kapittel Utfesting GVUL/VUL
Avsnitt
Forslagstekst Ref. Tilsynsrevisjon

Regler for varig utfesting oppfattes som ikke praktisk gjennomførbart. Regelverket oppfattes for rigid. JBV har forpliktet seg til å revidere dette regelverket innen neste revisjon (jan. 2013)

Referansedokumenter

2 Vurdering av endringen

2.1 R - pålitelighet

Pålitelighet for sporet blir bedre som følge av tilgjengelige VUL-merker i forhold til situasjon uten merker. Pålitelighet for selve VUL merkene reduseres når koordinatbestemming bortfaller

2.2 A - tilgjengelighet

Tilgjengelighet påvirkes ikke av denne endringen

2.3 M - vedlikeholdbarhet

Sporets vedlikeholdbarhet forbedres som følge av tilgjengelige VUL-merker i forhold til situasjon uten merker.

2.4 S - sikkerhet

Bedre sikkerhet oppnås ved at det blir praktisk mulig å etablere VUL merker på alle strekninger hvor det ikke er krav til GVUL.

2.5 L - levetid

Levetid påvirkes ikke av endringen

2.6 K - kapasitet

Kapasitet påvirkes ikke av endringen

2.7 Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

2.8 Høringskommentarer

3 Innstilling fra fagansvarlig

Krav til koordinatbestemming av VUL merker er svært ressurskrevende, noe som har resultert i at VUL merker mangler på en stor del av nettet i dag. Ved å fjerne krav til koordinatbestemmelse vil det bli langt enklere å etablere VUL merker på alle strekninger hvor det ikke er krav til GVUL. Dette vil resultere i mye bedre mulighet for å kontrollere sporets beliggenhet.

Samtidig bør det åpnes for bruk av VUL merker for laseravstandsmåler i tillegg til det tradisjonelle VUL merket for målestav.

Følgende avsnitt endres som følge av anbefalingen

1.3.2 Fastmerkenett - dette avsnittet gjøres gjeldende bare for GVUL

2.1 Generelt - Krav om koordinatbestemming fjernes

2.2.1 Vul-merker Generelt - Det legges til mulighet for bruk av VUL-merke for laseravstandsmåler

2.2.2.1 og 2.2.2.2 små korrigeringer for festing av merker

2.2.4 Koordinatbestemmelse - dette avsnittet fjernes i sin helhet

2.3.3 VUL-data Laseravstandsmåler legges til som alternativ målemetode

2.4.2 Registrering av sporets beliggenhet (VUL) - anbefaling om koordinatbestemming (med overbestemmelse) av karakteristiske trasepunkter fjernes

2.5.1 Sentralt nivå - koordinater for VUL-merker og trasepunkter fjernes

4.1 Geodetisk fastmerkenett - Generelt - Tabell 4 ikke lenger nødvendig. Fjernes

Vedlegg VUL merker - Her tilføyes merker for laseravstandsmåling.

4 Behandling i godkjenningsrådet

4.1 Trafikk

ok

4.2 Utbygging

ok

4.3 Bane

OK

4.4 Teknologi

OK

4.5 Konklusjon

Endringen gjennomføres