530 2012 Endringsartikkel 433

1 Endringsinformasjon

EndringsID 433
Forslagsdato 2012-10-03 10:09:38
Forslagsstiller Stein Olav Lundgreen
Klassifisering Nytt krav
Bok 530
Kapittel Sporkonstruksjoner
Avsnitt Spesielle sporkonstruksjoner + Betongsviller + Befestigelse
Forslagstekst Betongsville JBV 97FE med "Dual rail" befestigelse for montering av NSB40 og 35 kg skinner er utviklet og bør implementeres i regelverket.


Referansedokumenter 16236_a.pdf]

2 Vurdering av endringen

2.1 R - pålitelighet

Bedre pålitelighet for sporet i varme perioder pga bedre sidesstabilitet der løsningen brukes som alternativ til tresviller

2.2 A - tilgjengelighet

Endringen påvirker ikke tilgjengelighet

2.3 M - vedlikeholdbarhet

Festing og frigjøring av skinne krever utstyr som er tilpasset Pandrol FE system. Dette er tilgjengelig. Stikkbytte av sviller mer krevende enn for tresviller pga økt tyngde.

2.4 S - sikkerhet

Vesentlig bedre sidestabilitet og sikkerhet mot solslyng der løsningen anvendes som alternativ til tresviller.

2.5 L - levetid

Det kan forventes lengre levetid der løsningen anvendes. Dette forutsetter imidlertid at ballasthøyde er tilstrekkelig

2.6 K - kapasitet

Endringen påvirker ikke kapasitet

2.7 Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

2.8 Høringskommentarer

3 Innstilling fra fagansvarlig

Denne løsningen vil gjøre det mulig å montere 35 kg og NSB40 skinner i standard betongsviller. Ved behov for svillebytte på baner med disse skinneprofiler vil det da bli mulig å velge betongsviller i stedet for tresviller. Ofte har baner med disse profilene krappe kurver. Betongsviller vil da øke sidestabiliteten betydelig noe som reduserer sannsynlighet for Solslyng.


3.1 Klar for behandling i godkjenningsrådet

Ja.

4 Behandling i godkjenningsrådet

4.1 Trafikk

OK

4.2 Utbygging

ok

4.3 Bane

OK

4.4 Teknologi

OK

4.5 Konklusjon

Endringen gjennomføres