530 2012 Endringsartikkel 443

1 Endringsinformasjon

EndringsID 443
Forslagsdato 2012-10-31 16:08:16
Forslagsstiller Frode Teigen
Klassifisering Nytt krav
Bok 530
Kapittel Sporets Trase
Avsnitt 3.3.2 Vertikalkurver
Forslagstekst Detfinnes ikke i dag et spesifikt krav til avstand mellom en stigningskurves endepunkt (SE) og en sporveksel i Teknisk regelverk.

Det finnes imidlertid et krav til at vertikalkurver skal avsluttes minst 15 m foran nærmeste overgangskurve i Overbygning/Prosjektering/Sporets_trase#Fall_og_stigninger.

Bakgrunnen for dette kravet er å unngå at en vogn befinner seg samtidig i med den ene boggien i en vertikalkurve og den andre boggien i en horisontalkurve, noe som kan gi uheldig dynamisk respons med nedsatt komfort og økte krefter på spor og vogner som følge.

Et av sporene (som regel avvikesporet) i en sporveksel vil også utgjøre en horisontalkurve. Det er derfor naturlig at ovennevnte begrensningen også gjelder for plassering av sporveksler i forhold til vertikalkurver. Denne presiseringen mangler i dagens regelverk. Foreslår derfor å implementere en presisering/krav om at sporveksler ikke skal plasseres nærmere enn 15 meter fra SE:

Forslag til tekst: Sporveksler skal ikke plasseres nærmere enn 15 meter fra SE.


Referansedokumenter

2 Vurdering av endringen

2.1 R - pålitelighet

Bedre pålitelighet som følge av reduserte krefter i sporet

2.2 A - tilgjengelighet

Endringen påvirker ikke tilgjengelighet

2.3 M - vedlikeholdbarhet

Endringen påvirker ikke vedlikeholdbarhet

2.4 S - sikkerhet

Endringen påvirker ikke sikkerhet

2.5 L - levetid

Økt levetid som følge av reduserte krefter i sporet

2.6 K - kapasitet

Endringen påvirker ikke kapasitet

2.7 Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

2.8 Høringskommentarer

3 Innstilling fra fagansvarlig

Et av sporene (som regel avvikesporet) i en sporveksel vil også utgjøre en horisontalkurve. Det er derfor naturlig at ovennevnte begrensningen også gjelder for plassering av sporveksler i forhold til vertikalkurver. Endringen anbefales

3.1 Klar for behandling i godkjenningsrådet

Ja.

4 Behandling i godkjenningsrådet

4.1 Trafikk

OK

4.2 Utbygging

ok, forenkler også sporvedlikeholdet

4.3 Bane

OK

4.4 Teknologi

OK

4.5 Konklusjon

Endringen gjennomføres