530 2012 Endringsartikkel 502

1 Endringsinformasjon

EndringsID 502
Forslagsdato 2012-12-19 15:24:50
Forslagsstiller Frode Teigen
Klassifisering Kravendring
Bok 530
Kapittel Sporkonstruksjoner
Avsnitt 4.5 Brusviller
Forslagstekst Brusviller er i likhet med standardsviller oppdatert med nytt befestigelsessystem Pandrol Fastclip FE. Nye navn på brusviller blir hhv. JBV 54Bru og JBV 60Bru. Teknisk regelverk oppdateres med de nye svillene.
Referansedokumenter JBV60Bru FE-Element.pdf

2 Vurdering av endringen

2.1 R - pålitelighet

Litt bedre pålitelighet pga mindre sannsynlighet for resonansbrudd

2.2 A - tilgjengelighet

Tilgjengelighet påvirkes ikke av endringen

2.3 M - vedlikeholdbarhet

Maskiner og utstyr for håndtering må tilpasses

2.4 S - sikkerhet

Sikkerhet påvirkes ikke av endringen

2.5 L - levetid

Levetid påvirkes ikke av endringen

2.6 K - kapasitet

Kapasitet påvirkes ikke av endringen

2.7 Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

2.8 Høringskommentarer

3 Innstilling fra fagansvarlig

Forslaget medfører modifisering av brusviller med Pandrol Fastclip FE befestigelsessystem. Modifikasjonen medfører forbedringer i form av lavere svilleanker som er mindre utsatt for slagskader fra maskiner/verktøy og fjær med gunstigere egenspenninger enn FC1501

I tillegg til endring av tabell 14 i https://trv.jbv.no/wiki/Overbygning/Prosjektering/Sporkonstruksjoner#Brusviller må beskrivelse/tegninger av nye brusviller tas inn i https://trv.jbv.no/wiki/Overbygning/Prosjektering/Sporkonstruksjoner/Vedlegg/Sviller

4 Behandling i godkjenningsrådet

4.1 Trafikk

ok

4.2 Utbygging

ok

4.3 Bane

OK

4.4 Teknologi

OK

4.5 Konklusjon

Endringen gjennomføres