530 2012 Endringsartikkel 507

1 Endringsinformasjon

EndringsID 507
Forslagsdato 2012-12-21 12:51:04
Forslagsstiller Stein Olav Lundgreen
Klassifisering Kravendring
Bok 530
Kapittel Sporkonstruksjoner
Avsnitt Befestigelse+vedlegg sporkonstruksjoner+vedlegg befestigelse
Forslagstekst Ny isolator og mellomlegg for NSB Enhetssville og Pandrol e-clip befestigelse med 49E1 og 54E3 skinneprofiler.

Ny "deep post" isolator med bedre motstand mot slitasje enn gammel isolator. Gammel isolator er utsatt for feilmontering og stor slitasje i kurver. Ny isolator går helt ned til svilleoverkant, noe som forbedrer slitasjemotstand samtidig som mulighet for feilmontering reduseres.Ny isolator krever også nytt mellomlegg.

Referansedokumenter [16269-1_A.pdf]

[16270-1_A.pdf] [16271_A.pdf]

2 Vurdering av endringen

2.1 R - pålitelighet

Bedre pålitelighet ved at redusert slitasje minsker sannsynlighet for solslyng

2.2 A - tilgjengelighet

Tilgjengelighet påvirkes ikke av endringen

2.3 M - vedlikeholdbarhet

Bytte av isolator krever samtidig bytte av mellomlegg. Viktig at dette formidlles tydelig i regelverket

2.4 S - sikkerhet

Bedre sikkerhet mot solslyng gjennom redusert isolatorslitasje

2.5 L - levetid

Økt levetid som følge av redusert slitasje

2.6 K - kapasitet

Kapasitet påvirkes ikke av endringen

2.7 Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

2.8 Høringskommentarer

3 Innstilling fra fagansvarlig

Det oppleves stor sideslitasje i isolatorer for NSB Enhetssville i kurver, bl.a på Bergensbanen. Ny "deep post" isolator vil redusere slitasjen, noe som vil medføre økt levetid og økt sikkerhet mot solslyng.

Endringen gjennomføres følgende steder i Overbygning/Sporkonstruksjoner:

https://trv.jbv.no/wiki/Overbygning/Prosjektering/Sporkonstruksjoner#Isolatorer - Ny isolator erstatter SK 3101 og SK 3103

https://trv.jbv.no/wiki/Overbygning/Prosjektering/Sporkonstruksjoner#Mellomlegg - Nytt mellomlegg erstatter SK 1632 og SK 3129

https://trv.jbv.no/wiki/Overbygning/Prosjektering/Sporkonstruksjoner/Vedlegg/Sporkonstruksjoner#S41.2F49E1.2F54E3_PANDROL_PR_.2F_ENHETSSVILLE - Sporkonstruksjon beskrives med nye mellomlegg og isolatorer

https://trv.jbv.no/wiki/Overbygning/Prosjektering/Sporkonstruksjoner/Vedlegg/Befestigelse#Pandrol_isolator_For_S41.2F49E1_p.C3.A5_NSB_ENHETSSVILLE - Erstattes med ny isolator

https://trv.jbv.no/wiki/Overbygning/Prosjektering/Sporkonstruksjoner/Vedlegg/Befestigelse#Pandrol_iso.C2.ADla.C2.ADtor_for_54E3_p.C3.A5_NSB_ENHETSSVILLE - Erstattes med ny isolator

https://trv.jbv.no/wiki/Overbygning/Prosjektering/Sporkonstruksjoner/Vedlegg/Befestigelse#6.2C5_mm_mellomlegg_for_54E3_.2F_e-clip_.2F_NSB_ENHETSSVILLE - Erstattes med nytt mellomlegg

4 Behandling i godkjenningsrådet

4.1 Trafikk

ok

4.2 Utbygging

ok

4.3 Bane

ok

4.4 Teknologi

ok

4.5 Konklusjon

Endringen gjennomføres