530 2013 Endringsartikkel 509

1 Endringsinformasjon

EndringsID 509
Forslagsdato 2013-01-02 15:05:31
Forslagsstiller Frode Teigen
Klassifisering Kravendring
Bok 530
Kapittel Sporets Trase
Avsnitt 3.2.3 Dimensjonerende parametre - sidespor
Forslagstekst Foreslår å fjerne følgende bør krav:

" I industrispor bør kurveradiene ikke være mindre enn 120 m."

Det er uheldig å angi krav til spor som vi ikke eier og der kravet ikke samsvarer med TSI Infrastruktur.

Dette forslaget er behandlet og anbefalt av Overbygningsforum, møte nr. 4 - 2012

Referansedokumenter

2 Vurdering av endringen

2.1 R - pålitelighet

Ikke relevant da krav ikke gjelder egne spor

2.2 A - tilgjengelighet

Ikke relevant da krav ikke gjelder egne spor

2.3 M - vedlikeholdbarhet

Ikke relevant da krav ikke gjelder egne spor

2.4 S - sikkerhet

Ikke relevant da krav ikke gjelder egne spor

2.5 L - levetid

Ikke relevant da krav ikke gjelder egne spor

2.6 K - kapasitet

Ikke relevant da krav ikke gjelder egne spor

2.7 Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

2.8 Høringskommentarer

3 Innstilling fra fagansvarlig

Det er uheldig å angi krav til spor som vi ikke eier og der kravet ikke samsvarer med TSI Infrastruktur. Å prosjektere industrispor med radius mindre enn 150 meter kan medføre at sporet ikke kan traffikeres av interoperable containertog

Dette forslaget er behandlet og anbefalt av Overbygningsforum, møte nr. 4 - 2012

4 Behandling i godkjenningsrådet

4.1 Trafikk

ok

4.2 Utbygging

ok

4.3 Bane

ok

4.4 Teknologi

ok

4.5 Konklusjon

Endringen gjennomføres