530 2013 Endringsartikkel 575

1 Endringsinformasjon

EndringsID 575
Forslagsdato 2013-04-25 09:45:28
Forslagsstiller Thor Brækkan
Klassifisering Nytt krav
Bok 530
Kapittel Sporkonstruksjoner
Avsnitt 2.1 Sporombygging og nyanlegg
Forslagstekst Tabell 1 som viser oversikt over sporkonstruksjoner som skal anvendes ved sporombygging og nyanlegg mangler sporkonstruksjon for Ofotbanen / 30 tonn aksellast
Referansedokumenter

2 Vurdering av endringen

2.1 R - pålitelighet

Beedre pålitelighet gjennom bruk av komponenter med høyere kapasitet

2.2 A - tilgjengelighet

Tilgjengelighet påvirkes ikke av endringen

2.3 M - vedlikeholdbarhet

Vedlikeholdbarheten påvirkes ikke. Samme verktøy som for standard 60E1/JBV60 brukes

2.4 S - sikkerhet

Marginalt bedre sikkerhet gjennom mindre sannsynlighet for fjærbrudd.

2.5 L - levetid

Lengre levetid for fjærer og mellomlegg

2.6 K - kapasitet

Komponenter tilpasset 30 tonn aksellast

2.7 Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

2.8 Høringskommentarer

3 Innstilling fra fagansvarlig

Tabell 1 utvides med ny sporkonstruksjon tilpasset 30 tonn aksellast:

JBV60 sviller / 60E1 skinneprofil med Pandrol FE 1504 fjær og 9 mm polyurethane mellomlegg.

Dette er en modifisering av standard 60E1 sporkonstruksjon med betongsviller med kraftigere fjær og stivere mellomlegg for 30 tonn aksellast.

4 Behandling i godkjenningsrådet

4.1 Trafikk

ok

4.2 Utbygging

ok

4.3 Bane

OK

4.4 Teknologi

ok

4.5 Konklusjon

Endringen gjennomføres