530 2013 Endringsartikkel 589

1 Endringsinformasjon

EndringsID 589
Forslagsdato 2013-05-31 11:00:56
Forslagsstiller Frode Teigen
Klassifisering Kravendring
Bok 530
Kapittel Sporkonstruksjoner
Avsnitt 3.4 Lengder
Forslagstekst I dette avsnitt står: Ved nybygging/sporombygging/skinnebytte i hovedspor bør skinnelengde utkjørt i spor være min. 160 m.

I dag hvor skinner valses til 120 meters lengder er dette en uheldig anbefaling. Foreslår å stryke dette bør kravet og bare beholde referansen til maks antal skjøtsveiser i https://trv.jbv.no/wiki/Overbygning/Prosjektering/Helsveist_spor#Minste_avstand_mellom_sveiste_skj.C3.B8terHelsveist spor

Referansedokumenter

2 Vurdering av endringen

2.1 R - pålitelighet

Endringen påvirker ikke pålitelighet

2.2 A - tilgjengelighet

Endringen påvirker ikke tilgjengelighet

2.3 M - vedlikeholdbarhet

Endringen påvirker ikke vedlikeholdbarhet

2.4 S - sikkerhet

Endringen påvirker ikke sikkerhet.

2.5 L - levetid

Endringen påvirker ikke levetid.

2.6 K - kapasitet

Endringen påvirker ikke kapasitet.

2.7 Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

2.8 Høringskommentarer

3 Innstilling fra fagansvarlig

Uheldig med krav om 160 meter skinnelengder når skinner valses i 120 meters lengder. Krav til maksimalt antall aluminiotermiske skjøter reguleres uansett gjennom krav i https://trv.jbv.no/wiki/Overbygning/Prosjektering/Helsveist_spor#Minste_avstand_mellom_sveiste_skj.C3.B8terHelsveist spor.

4 Behandling i godkjenningsrådet

4.1 Trafikk

ok

4.2 Utbygging

OK

4.3 Bane

OK

4.4 Teknologi

ok

4.5 Konklusjon

Endringen gjennomføres