530 2013 Endringsartikkel 594

1 Endringsinformasjon

EndringsID 594
Forslagsdato 2013-06-16 23:38:12
Forslagsstiller Frode Teigen
Klassifisering Nytt krav
Bok 530
Kapittel Planoverganger
Avsnitt Nytt vedlegg - godkjente PLO løsninger med Velo-strail
Forslagstekst Foreslår å opprette et vedlegg med oversikt over godkjente planovergangsløsninger.

I tillegg til allerede godkjente planovergangsløsninger som har vært i bruk i lang tid foreslås ny planovergangskonstruksjoner i dette vedlegget:

- "Velo-Strail" som er en personovergangsløsning hvor sporrillen blir dekket av en gummileppe som presses ned av toghjulene. Denne løsningen hindrer at små hjul fra f.eks rullestoler blir sittende fast i sporrillen.

Løsningen er testet på Hauerseter gjennom to vintersesonger siden høsten 2011 med godt resultat. Rapport vedlagt.

Referansedokumenter Rapport Velostrail.pdf

2 Vurdering av endringen

2.1 R - pålitelighet

Testing gjennom 2 vintersesonger uten problemer gir grunn til å anta at pålitelighet er minst like god som andre planovergangsløsninger

2.2 A - tilgjengelighet

Bedre tilgjengelighet for personer med rullestoler og barnevogner / andre vogner med små hjul

2.3 M - vedlikeholdbarhet

God vedlikeholdbarhet gjennom utskiftbare elementer

2.4 S - sikkerhet

Bedre sikkerhet ved at denne konstruksjonen hindrer at is danner seg i sporrillen ved bruk i spor med liten trafikk

2.5 L - levetid

Svært lang levetid kan forventes når denne planovergangsløsningen trafikkeres med gående / syklende

2.6 K - kapasitet

Kapasitet påvirkes ikke

2.7 Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

2.8 Høringskommentarer

3 Innstilling fra fagansvarlig

Godkjenning av Velo Strail vil kunne bedre tilgjengelighet på stasjoner med personovergang for personer med rullestol, barnevogn og andre med små hjul som kan sette seg fast i sporrillen.

Løsningen godkjennes for hastighet opp til 80 km/h i tråd med godkjenning fra DB.

4 Behandling i godkjenningsrådet

4.1 Trafikk

ok

4.2 Utbygging

OK

4.3 Bane

OK

4.4 Teknologi

ok

4.5 Konklusjon

Endringen gjennomføres