530 2013 Endringsartikkel 601

1 Endringsinformasjon

EndringsID 601
Forslagsdato 2013-06-20 00:10:14
Forslagsstiller Frode Teigen
Klassifisering Kravendring
Bok 530
Kapittel Ballast
Avsnitt Manglende ballasthøyde
Forslagstekst Foreslår å endre fra 5 til 10 cm manglende ballasthøyde som kan kompenseres gjennom bruk av svillematter under betongsviller.

Ny teskst: "Ved bruk av svillematter med statisk stivhet ≤ 0,15 N/mm3 kan ballasthøyde reduseres med opptil 10 cm i forhold til krav i Profiler"

Dette er i tråd med anbefalinger fra UIC rapporten "USPInTrack"

Endringen vil gjøre det mulig å anvende betongsviller flere steder der det i dag bare kan brukes tresviller pga. manglende ballasthøyde

Referansedokumenter 2013-06-11 USPinTrack_UIC-leaflet_v1.2.1.pdf

2 Vurdering av endringen

2.1 R - pålitelighet

Pålitelighet påvirkes ikke. Forsøk gjennom lengre tid i Østerrike viser at svillematter kan kompensere for 10 cm ballasthøyde.

2.2 A - tilgjengelighet

Tilgjengelighet påvirkes ikke

2.3 M - vedlikeholdbarhet

Vedlikeholdbarhet påvirkes ikke

2.4 S - sikkerhet

Bedre sikkerhet mot solslyng på steder hvor betongsviller nå kan erstatte tresviller

2.5 L - levetid

Levetid påvirkes ikke. Forsøk gjennom lengre tid i Østerrike viser at svillematter kan kompensere for 10 cm ballasthøyde.

2.6 K - kapasitet

Kapasitet påvirkes ikke.

2.7 Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

2.8 Høringskommentarer

3 Innstilling fra fagansvarlig

Endringen vil gjøre det mulig å anvende betongsviller flere steder der det i dag bare kan brukes tresviller pga. manglende ballasthøyde. Dette er viktig med hensyn til at det om få år ikke vil være kreosotimpregnerte tresviller tilgjengelig.

4 Behandling i godkjenningsrådet

4.1 Trafikk

ok

4.2 Utbygging

OK

4.3 Bane

OK

4.4 Teknologi

ok

4.5 Konklusjon

Endringen gjennomføres