530 2013 Endringsartikkel 608

1 Endringsinformasjon

EndringsID 608
Forslagsdato 2013-06-24 13:35:49
Forslagsstiller Frode Teigen
Klassifisering Kravendring
Bok 530
Kapittel Sporkonstruksjoner
Avsnitt 4.3 Tresviller
Forslagstekst Avsnittet beskriver tresviller i furu, bøk og eik. bruk av furusviller er ikke lenger aktuelt og bør fjernes fra avsnittet.
Referansedokumenter

2 Vurdering av endringen

2.1 R - pålitelighet

Bedre pålitelighet ved å unngå å bruke furusviller

2.2 A - tilgjengelighet

Tilgjengelighet påvirkes ikke

2.3 M - vedlikeholdbarhet

Vedlikeholdbarhet påvirkes ikke

2.4 S - sikkerhet

Bedre sikkerhet ved å unngå furusviller som er spesielt utsatt for råte og nedkjøring av underlagsplater

2.5 L - levetid

Lengre levetid ved å unngå å bruke furusviller

2.6 K - kapasitet

Kapasitet påvirkes ikke

2.7 Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

2.8 Høringskommentarer

3 Innstilling fra fagansvarlig

Det er ikke akseptabelt å anvende furusviller pga dårlige fasthetsegenskaper og dårlig motstand mot råte.

Beskrivelse av furusviller bør tas ut av tabell 13.

4 Behandling i godkjenningsrådet

4.1 Trafikk

ok

4.2 Utbygging

OK

4.3 Bane

ok

4.4 Teknologi

ok

4.5 Konklusjon

Endringen gjennomføres