530 2013 Endringsartikkel 611

1 Endringsinformasjon

EndringsID 611
Forslagsdato 2013-06-25 10:14:26
Forslagsstiller Arve Hustadnes
Klassifisering Kravendring
Bok 530
Kapittel Sporveksler
Avsnitt 3.3 Skinnekryss
Forslagstekst Setning om valg av skinnekryss basert på støyutsatte områder og teknisk/økonomisk vurdering er for svakt formulert.

"I spesielt støyutsatte områder, eller etter en teknisk/økonomisk vurdering, kan det også anvendes denne type skinnekryss i sporveksler med mindre grunnradius."

Verbet "kan" byttes til "bør"

Referansedokumenter

2 Vurdering av endringen

2.1 R - pålitelighet

Økt bruk av bevegelige kryss reduserer utmattingsskader og sprekker i skinnekryss

2.2 A - tilgjengelighet

Tilgjengelighet påvirkes ikke

2.3 M - vedlikeholdbarhet

Bevegelige kryss krever mye mindre vedlikehold enn faste kryss, men bevegelige kryss krever ekstra drivmaskiner som må vedlikeholdes

2.4 S - sikkerhet

Bedre sikkerhet pga mindre slagpåkjenninger og dermed mindre utmattingsskader og fare for sprekkdannelser i krysset

2.5 L - levetid

Økt levetid pga mindre slagpåkjenninger og dermed mindre utmattingsskader og fare for sprekkdannelser i krysset.

2.6 K - kapasitet

Kapasitet påvirkes ikke

2.7 Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

2.8 Høringskommentarer

3 Innstilling fra fagansvarlig

Setningen skrives om til:

"Skinnekryss med bevegelig krysspiss eller vingeskinne bør anvendes for alle sporvekseltyper på følgende steder:

  • I spesielt støyutsatte områder
  • På baner med aksellaster over 22,5 tonn
  • På baner med høy trafikkbelastning (> 10 MGT / år)
  • I sporveksler med hastighet over 130 km/h

Forslaget er behandlet i samråd med Overbygningsforum.

4 Behandling i godkjenningsrådet

4.1 Trafikk

ok

4.2 Utbygging

ok

4.3 Bane

OK

4.4 Teknologi

ok

4.5 Konklusjon

Endringen gjennomføres