530 2013 Endringsartikkel 617

1 Endringsinformasjon

EndringsID 617
Forslagsdato 2013-06-26 13:16:48
Forslagsstiller Stein Olav Lundgreen
Klassifisering Nytt krav
Bok 530
Kapittel Sporkonstruksjoner
Avsnitt Sviller med svillematter
Forslagstekst Foreslår å legge til regler for overgangssoner i tråd med anbefalinger fra ny UIC leaflet USPinTrack.

Følgende tekst settes inn i avsnittet:

Ved overganger mellom ulike sporkonstruksjoner skal det anvendes sviller med svillematter i en overgangssone for å utjevne elastisitetsforskjeller. Lengde av overgangssonen er avhengig av strekningshastighet og skal være minimum v (m/s) x 0,5 (s)

Overgangssoner skal anordnes i følgende tilfeller:

- overgang ved landkar på bru - overgang mellom ballastfritt spor og ballastert spor - overgang mellom betongsviller og tresviller

Referansedokumenter 2013-06-11 USPinTrack_UIC-leaflet_v1.2.1.pdf

2 Vurdering av endringen

2.1 R - pålitelighet

Bedre pålitelighet ved bruk av svillematter pga mindre dynamiske tilleggskrefter i overgangssone. Dette reduserer sannsynlighet for skinnebrudd og nedbrytning av sporkomponenter generelt

2.2 A - tilgjengelighet

Tilgjengelighet påvirkes ikke av denne endringen

2.3 M - vedlikeholdbarhet

Bruk av svillematter vil medføre mindre behov for sporjustering

2.4 S - sikkerhet

Bedre sikkerhet ved bruk av svillematter pga mindre dynamiske tilleggskrefter i overgangssone. Dette reduserer sannsynlighet for skinnebrudd og nedbrytning av sporkomponenter generelt

2.5 L - levetid

Økt levetid ved bruk av svillematter pga mindre dynamiske tilleggskrefter i overgangssone. Dette reduserer sannsynlighet for skinnebrudd og nedbrytning av sporkomponenter generelt

2.6 K - kapasitet

Kapasitet påvirkes ikke av denne endringen

2.7 Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

2.8 Høringskommentarer

3 Innstilling fra fagansvarlig

Overgangssone med bruk av svillematter vil redusere dynamiske tilleggskrefter som oppstår på grunn av brå endringer i sporets stivhet. Dette er spesielt aktuelt ved landkar / bruer.

Svillematter kan med fordel brukes for å utjevne elastisitetsforskjeller. Følgende tekst tilføyes i https://trv.jbv.no/wiki/Overbygning/Prosjektering/Spor_p%C3%A5_bruer#Sviller :

4 Behandling i godkjenningsrådet

4.1 Trafikk

OK

4.2 Utbygging

OK

4.3 Bane

OK

4.4 Teknologi

OK

4.5 Konklusjon

Endringen gjennomføres