530 2013 Endringsartikkel 712

1 Endringsinformasjon

EndringsID 712
Forslagsdato 2013-11-28 13:12:01
Forslagsstiller Klepsland
Klassifisering Nytt krav
Bok 530
Kapittel 14
Avsnitt ?
Forslagstekst Det bør stilles krav til helning på plattform for å begrense farlige situasjoner som:

http://www.rb.no/lokale_nyheter/article7008922.ece http://www.raib.gov.uk/publications/current_investigations_register/130828_southend_and_whyteleafe_stations.cfm

- noe som tilsier at helning på plattform bør være vekk fra sporet.

Andre forhold som krever oppmerksomhet er: Avrenning av overflatevann ved intensiv nedbør Drenering av smeltevann Isdannelse av stillestående smeltevann på plattform

- Den enkleste løsningen er plattform som heller mot sporet.

I noen tilfeller er det også foretatt plattformtilpasninger på gamle stasjoner der det blir konflikt mellom stasjonsbygning og ny plattformhøyde, noe som kan gi "skibakker" eller "lave stup". Et tiltak i slike situasjoner er å senke spor-et(-ene), - dyrt og omfattende (ja, men vi skal vel ha stasjonen i mange år fremover?)

Teknisk regelverk bør sette grenser for helningen på plattform ut fra en vurdering av nevnte (og andre) risiki.


Referansedokumenter

2 Vurdering av endringen

2.1 R - pålitelighet

Pålitelighet påvirkes ikke av denne endringen

2.2 A - tilgjengelighet

Tilgjengelighet påvirkes ikke av denne endringen

2.3 M - vedlikeholdbarhet

Ved fall fra plattformkant må drenering i noen tilfeller sikres gjennom dreneringskanaler for å unngå vannoppsamlinger og isdannelser på plattform

2.4 S - sikkerhet

Bedre sikkerhet mot at rullende objekter triller ut i sporet

2.5 L - levetid

Levetid påvirkes ikke av denne endringen

2.6 K - kapasitet

Kapasitet påvirkes ikke av denne endringen

2.7 Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

Trafikverket BVS 1586.26 Banöverbyggnad - Plattformar Geometriska krav vid ny- och ombyggnad

2.8 Høringskommentarer

3 Innstilling fra fagansvarlig

Det har vært flere hendelser (inn og utland) hvor rullende objekter har rullet ut i sporet, senest 27.11.13 på Lillestrøm hvor vasketralle havnet i sporet.

Det bør tilføyes nytt avsnitt i https://trv.jbv.no/wiki/Overbygning/Prosjektering/Plattformer_og_spor_p%C3%A5_stasjoner - "Plattformens tverrprofil" med krav om 2% fall fra plattformkant ved bygging av nye plattformer og i størst mulig grad ved ombygging av plattformer.

Dette vil forøvrig samsvare med Trafikverkets krav i BVS 1586.26 (Banöverbyggnad - Plattformar Geometriska krav vid ny- och ombyggnad)

Forslag til tekst:

2.7 Plattformens tverrprofil

  • Nye plattformer skal bygges med 2% fall fra plattformkant.
  • Ved forlengelse og/eller forhøyning av plattform skal det bygges 2% fall fra plattformkant dersom det er mulig å sikre god drenering av overflatevann uten omfattende inngrep i eksisterende konstruksjoner.
  • Området med fall skal minimum dekke sikkerhetssonen + nødvendig bredde av oppholdssonen.

4 Behandling i godkjenningsrådet

4.1 Trafikk

OK

4.2 Utbygging

Dette kan være komplisert ved mellomplattformer. OK for sideplattformer. Foreslår bør-krav for mellomplattformer og skal-krav for sideplattformer.

4.3 Bane

OK

4.4 Teknologi

OK

4.5 Konklusjon

Endringen gjennomføres