530 2013 Endringsartikkel 750

1 Endringsinformasjon

EndringsID 750
Forslagsdato 2013-12-13 14:49:21
Forslagsstiller Frode Teigen
Klassifisering Kravendring
Bok 530
Kapittel Sporkonstruksjoner
Avsnitt 6 - Ballastfritt spor
Forslagstekst Konstruksjonskrav (avsn. 6.2) og Dimensjonerende laster (avsn. 6.4) finnes i dag i en Teknisk spesifikasjon for Ballastfritt spor. Disse to avsnitt bør derfor erstattes med en lenke til den tekniske spesifikasjonen - http://trv.jbv.no/ts/Overbygning/Ballastfri_sporkonstruksjon
Referansedokumenter

2 Vurdering av endringen

2.1 R - pålitelighet

Endringen har ingen betydning for pålitelighet

2.2 A - tilgjengelighet

Endringen har ingen betydning for pålitelighet

2.3 M - vedlikeholdbarhet

Noe mindre justeringsmuligheter i befestigelse i drift. Det vurderes at dette likevel er tilstrekkelig for en ballastfri sporkonstruksjon

2.4 S - sikkerhet

Endringen har ingen betydning for pålitelighet

2.5 L - levetid

Endringen har ingen betydning for pålitelighet

2.6 K - kapasitet

Endringen har ingen betydning for pålitelighet

2.7 Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

2.8 Høringskommentarer

3 Innstilling fra fagansvarlig

Det er mest hensiktsmessig å henvise til den tekniske spesifikasjonen for å unngå samme krav to steder.

I praksis innebærer dette en kravendring da kravene knyttet til besfestigelse er noe endret i spesifikasjonen i forhold til Teknisk regelverk. Dette er:

  • Klemkraft for hver fjær på 10 kN er erstattet med krav til "clamping force" skinne (begge fjærer) på 16 kN i tråd med standarden EN 13146-7
  • Statisk stivhet er endret fra 18,5 -22,5 kN/mm til 20-25 kN/mm
  • Tilføyd krav til maks dynamisk stivhet 37,5 kN/mm
  • Endret vertikal justeringstoleranse i drift fra +/- 15 mm til + 20mm
  • Endret horisontal justeringstoleranse i drift fra +/- 10 mm til +/-5 mm

Disse endringene bør utføres for bedre harmonisering med tilgjengelige EN standarder og tilgjengelige befestigelsessystemer

4 Behandling i godkjenningsrådet

4.1 Trafikk

OK

4.2 Utbygging

OK

4.3 Bane

OK

4.4 Teknologi

OK

4.5 Konklusjon

Endringen gjennomføres