530 2013 Endringsartikkel 758

1 Endringsinformasjon

EndringsID 758
Forslagsdato 2013-12-18 15:13:25
Forslagsstiller Frode Teigen
Klassifisering Kravendring
Bok 530
Kapittel Sporveksler
Avsnitt 5 Hovedmål og vedlegg a Oversikt over spoorvekseltyper
Forslagstekst I tabell 1 er sporveksel 1:7 R190 oppført med tresviller. Dette er uheldig mhp. krav i https://trv.jbv.no/wiki/Overbygning/Prosjektering/Sporveksler#Svilletype hvor det er krav om at nye sporveksler skal ha betongsviller.

Foreslår å erstatte sporveksel 1:7R190 Tresviller (OB 800125) med sporveksel 1:7R190 Betongsviller (OB 800157)

Referansedokumenter

2 Vurdering av endringen

2.1 R - pålitelighet

Bedre pålitelighet på sikt da betongsviller ikke er utsatt for råte.

2.2 A - tilgjengelighet

Tilgjengelighet påvirkes ikke

2.3 M - vedlikeholdbarhet

Evt. stikkbytte kan medføre behov for "tyngre" maskiner/utstyr enn for sporveksler med betongsviller.

2.4 S - sikkerhet

Bedre sikkerhet mot farlige sporutvidelser da betongsviller ikke er utsatt for råte.

2.5 L - levetid

Lengre levetid da betongsviller ikke er utsatt for råte.

2.6 K - kapasitet

Kapasitet påvirkes ikke.

2.7 Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

2.8 Høringskommentarer

3 Innstilling fra fagansvarlig

Kreosotimpregnerte tresviller forsvinner fra markedet om få år. Det er derfor viktig å ikke bygge inn flere sporveksler med tresviller for å minimere utskiftingsbehov av tresviller i fremtiden. Det er også en miljømessig og helsemessig gevinst i å unngå kreosotimpregnerte sviller.

Sporveksel 1:7R190 Tresviller (OB 800125) erstattes med sporveksel 1:7R190 Betongsviller (OB 800157) i tabell 1 i https://trv.jbv.no/wiki/Overbygning/Prosjektering/Sporveksler#Hovedm.C3.A5l og https://trv.jbv.no/wiki/Overbygning/Prosjektering/Sporveksler/Vedlegg/Oversikt_over_sporvekseltegninger#54E3_-_sporveksler

4 Behandling i godkjenningsrådet

4.1 Trafikk

OK

4.2 Utbygging

OK

4.3 Bane

ok

4.4 Teknologi

ok

4.5 Konklusjon

Endringen gjennomføres