530 2014 Endringsartikkel 1021

1 Endringsinformasjon

EndringsID 1021
Forslagsdato 12.12.2014
Forslagsstiller Frode Teigen
Klassifisering Kravendring
Bok 530 Overbygning, prosjektering
Kapittel Sporkonstruksjoner
Avsnitt 3.3 Stålkvalitet
Forslagstekst Foreslår å legge til skinnekvalitet R400HT for bruk på baner med aksellast over 24 tonn. Tekstforslag:

"På baner med aksellaster > 24t skal det anvendes skinner i en av følgende kvaliteter uavhengig av kurveradius." - R350HT - R370CrHT - R400HT

Forslaget medfører også behov for oppdatering av arbeidsanvisning og spesifikasjoner for Thermit skinnesveising.

Referansedokumenter

Report R400HT 2014 ver 1A Summary.pdf
epost fra Ofotbanen.pdf
Report_P-04-09_JBV_HPW-S54-400UHC.pdf

2 Vurdering av endringen

2.1 R - pålitelighet

Uendret - Laboratorietester og felttester viser tilfredsstillende resultater for både skinne og sveiseforbindelser.

2.2 A - tilgjengelighet

Påvirkes ikke av denne endringen

2.3 M - vedlikeholdbarhet

Krever spesielle sveiseporsjoner. Dette er utviklet og testet med tilfredsstillende resultater

2.4 S - sikkerhet

Uendret - Laboratorietester og felttester viser tilfredsstillende resultater for både skinne og sveiseforbindelser.

2.5 L - levetid

Økt levetid kan forventes på Ofotbanen pga. bedre motstand mot slitasje

2.6 Ø - økonomi

Økt levetid gir lavere livsløpskostnader

2.7 K - kapasitet

Påvirkes ikke av endringen

2.8 Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

2.9 Høringskommentarer

3 Innstilling fra fagansvarlig

På bakgrunn av test over 3 og et halvt år som viser redusert slitasje og ønske fra Infrastruktureier bør det åpnes for bruk av skinnekvaliteten R400HT på Ofotbanen.

4 Behandling i godkjenningsrådet

4.1 Trafikk

OK

4.2 Prosjekter

OK

4.3 Infrastruktureier

OK

4.4 Teknologi

OK

4.5 Konklusjon

Endringen gjennomføres