530 2014 Endringsartikkel 657

1 Endringsinformasjon

EndringsID 657
Forslagsdato 2013-09-13 11:03:21
Forslagsstiller Arve Hustadnes
Klassifisering Nytt krav
Bok 530
Kapittel 6 Sporkonstruksjoner
Avsnitt 8 Sporstoppere
Forslagstekst Sporstoppere for motorvognsett må kunne ta opp krefter fra sentralkoblet på toget.

Her er utdrag fra en mail fra NSB: Generelt er det sentralkoblene som tar opp kreftene, men buffere kan også bidra. Sentralkobbel tar opp større krefter enn buffere uten å påføre vognkassestrukturen skader. Det har blitt mer vanlig på nyere motorvognsett å montere ”engangsbuffere”. Dette er støtabsorberende elementer som tar opp krefter ved at de deformeres ved sammenstøt. Disse ødelegges altså og må byttes etter sammenstøt.

Buffere på togsett med sentralkobbel: Type 69AB: Pyntebuffere, tar ikke opp krefter. Type 69C: ”Engangsbuffere”. Tar opp krefter ved sammenstøt, men ødelegges og må erstattes med nye. Type 69D: Normale buffere. Tar opp krefter. Type 70: Normale buffere. Tar opp krefter. Type 72: ”Engangsbuffere”. Tar opp krefter ved sammenstøt, men ødelegges og må erstattes med nye. Type 73: ”Engangsbuffere” bak lukene. Tar opp krefter ved sammenstøt, men ødelegges (sammen med lukene) og må erstattes med nye. Type 74/75: ”Engangsbuffere”. Tar opp krefter ved sammenstøt, men ødelegges og må erstattes med nye.

Dersom det mangler en slik "anslagsplate" for sentralkoblet på sporstopperen så vil motorvognsettet i større grad skades, og sporstopperen kan i verste fall ikke fungere som planlagt.

Dette gjelder altså motorvognsett (f.eks driftsbanegård), ikke lok.

Referansedokumenter

2 Vurdering av endringen

2.1 R - pålitelighet

Endringen påvirker ikke pålitelighet

2.2 A - tilgjengelighet

Endringen påvirker ikke tilgjengelighet

2.3 M - vedlikeholdbarhet

Mindre sannsynlighet for reparasjon av sporstopper ved sammenstøt fra tog som ikke har buffer

2.4 S - sikkerhet

Mindre konsekvenser ved sammenstøt fra tog som ikke har buffer

2.5 L - levetid

Ved sammenstøt fra tog som ikke har buffer øker sannsynlighet for at sporstopper ikke må skiftes ut

2.6 K - kapasitet

Endringen påvirker ikke kapasitet

2.7 Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

2.8 Høringskommentarer

3 Innstilling fra fagansvarlig

Det bør stilles krav i Teknisk regelverk (https://trv.jbv.no/wiki/Overbygning/Prosjektering/Sporkonstruksjoner#Sporstoppere) om at sporstoppere på driftsbanegårder skal ha anslagsplate i midten for å kunne ta opp krefter fra sentralkoppel.

Ny tekst under avsnitt https://trv.jbv.no/wiki/Overbygning/Prosjektering/Sporkonstruksjoner#Konstruksjon_2 :

Sporstoppere på driftsbanegårder skal ha anslagsplate i midten for å kunne ta opp krefter fra sentralkoppel.

4 Behandling i godkjenningsrådet

4.1 Trafikk

OK

4.2 Utbygging

Enig i forslaget. Teksten "Sporstopperen skal fungere slik at rullende materiell ikke blir skadet ved påkjøring" bør også vurderes fjernet, for dette er i praksis umulig å oppfylle.

4.3 Bane

OK

4.4 Teknologi

OK

4.5 Konklusjon

Endringen gjennomføres