530 2014 Endringsartikkel 788

1 Endringsinformasjon

EndringsID 788
Forslagsdato 2014-01-16 14:58:12
Forslagsstiller Frode Teigen
Klassifisering Nytt krav
Bok 530
Kapittel Planoverganger
Avsnitt 3 konstruksjonsprinsipper
Forslagstekst Planoverganger med asfaltdekke og rilleskinner bør begrenses til sidespor og terminaler.

Begrunnelse for dette er at det ikke er mulig å justere eller slipe sporet uten å fjerne asfaltdekket. Det er heller ikke mulig å inspisere skinner, sviller og befestigelse uten å fjerne asfaltdekket

"Trelemmer bør bare benyttes i private planoverganger med liten trafikk"

Her foreslås å erstatte bør med skal.

Referansedokumenter

2 Vurdering av endringen

2.1 R - pålitelighet

Pålitelighet påvirkes ikke av endringen

2.2 A - tilgjengelighet

Bedre tilgjengelighet for å utføre vedlikehold og inspeksjon når det ikke brukes asfaltdekke i planovergangen

2.3 M - vedlikeholdbarhet

Bedre vedlikeholdbarhet når det ikke brukes asfaltdekke i planovergangen

2.4 S - sikkerhet

Bedre sikkerhet pga. enklere inspeksjonsmuligheter når det ikke brukes asfaltdekke i planovergangen

2.5 L - levetid

Begrensning i bruk av trelemmer for PLO for offentlig vei medfører økt levetid

2.6 K - kapasitet

Kapasitet påvirkes ikke av endringen

2.7 Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

2.8 Høringskommentarer

3 Innstilling fra fagansvarlig

Asfaltdekke er lite egnet til planoverganger i hovedspor da det er svært tid- og ressurskrevende å utføre sporjustering og nødvendig inspeksjon av sporkomponenter.

Det er ikke hensiktsmessig med trelemmer i planoverganger for offentlig vei.

Forslag til ny tekst:

I planovergang anlegges dekke som kan utføres i følgende materialer:

  • gummi
  • betong
  • asfalt
  • tre

Anvendelse:

  • Trelemmer skal bare benyttes i private planoverganger med liten trafikk.
  • Asfaltdekke skal bare benyttes i sidespor og terminaler
  • Betongelementer og gummielementer benyttes i offentlige planoverganger med større og tyngre trafikk.
  • Kombinasjoner av elementer av ulike materialtyper nevnt ovenfor kan benyttes i planoverganger med liten trafikk

4 Behandling i godkjenningsrådet

4.1 Trafikk

ok

4.2 Utbygging

OK

4.3 Bane

OK

4.4 Teknologi

ok

4.5 Konklusjon

Endringen gjennomføres