530 2014 Endringsartikkel 835

1 Endringsinformasjon

EndringsID 835
Forslagsdato 2014-03-10 13:45:51
Forslagsstiller Knut-Erik Nikolaisen
Klassifisering Nytt krav
Bok 530
Kapittel 2. Sporkonstruksjoner
Avsnitt 2.1 sporombygging og nyanlegg. tabell 1
Forslagstekst Foreslår å legge til skinneprofil UIC60 E2 for overbygningsklasse "Ofotbanen"

Dette for å redusere mengden av skinnesliping ved førstegangssliping av nye skinner på Ofotbanen.

Referansedokumenter

2 Vurdering av endringen

2.1 R - pålitelighet

Pålitelighet påvirkes ikke av endringen. 60E2 har samme bæreevne og utmattingsfasthet som 60E1

2.2 A - tilgjengelighet

Tilgjengelighet påvirkes ikke av endringen

2.3 M - vedlikeholdbarhet

Vedlikeholdbarhet påvirkes ikke av endringen. 60E2 er fullt ut kompatibel med JBV60 sviller og tilhørende befestigelse. Det benyttes samme sveiseformer og verktøy som for 60E1

2.4 S - sikkerhet

Sikkerhet påvirkes ikke av endringen. 60E2 har samme bæreevne og utmattingsfasthet som 60E1

2.5 L - levetid

Levetid påvirkes ikke av endringen. 60E2 har samme bæreevne og utmattingsfasthet som 60E1

2.6 Ø - økonomi

Bedre økonomi ved at det kreves mindre slipearbeid for å oppnå målprofil som anvendes på Ofotbanen

2.7 K - kapasitet

Kapasitet påvirkes ikke av endringen. 60E2 har samme bæreevne og utmattingsfasthet som 60E1

2.8 Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

2.9 Høringskommentarer

3 Innstilling fra fagansvarlig

Skinneprofilene 60E1 og 60E2 er identiske med unntak av at 60E2 har noe større radius i avrunding mellom kjørekant og kjøreflate. Slik sett er 60E2 et profil som ligger nærmere målprofilet skinnene på Ofotbanen blir slipt til.

Bruk av 60E2 i stedet for 60E1 har ingen betydning med hensyn på sviller/befestigelse, sveiseformer eller bæreevne.

4 Behandling i godkjenningsrådet

4.1 Trafikk

ok

4.2 Utbygging

ok

4.3 Bane

ok

4.4 Teknologi

ok

4.5 Konklusjon

Endringen gjennomføres