530 2014 Endringsartikkel 930

1 Endringsinformasjon

EndringsID 930
Forslagsdato 27.08.2014
Forslagsstiller Arve Hustadnes
Klassifisering Kravendring
Bok 530 Overbygning, prosjektering
Kapittel 4. Generelle tekniske krav
Avsnitt 2. Overbygningsklasser
Forslagstekst Under visse betingelser kan tillatt hastighet for godstog økes til 120 km/h:

- Overbygningsklasse d - Kontinuerlig hastighetsovervåkning - Y-25 boggi - kurvaturkrav (Rmin=625 m)

Viser til mail fra Hallstein Gåsemyr fra 19.05.2014

Referansedokumenter

2 Vurdering av endringen

2.1 R - pålitelighet

Uendret - Gjennom krav til at materiell/boggier skal tilfredstille EN 14363 vil overbygningsklasse D ha god nok kapasitet til 22,5 tonn aksellast ved hastighet 120 km/h.

2.2 S - sikkerhet

Uendret - Gjennom krav til at materiell/boggier skal tilfredstille EN 14363 vil overbygningsklasse D ha god nok kapasitet til 22,5 tonn aksellast ved hastighet 120 km/h.

2.3 A - tilgjengelighet

Påvirkes ikke av denne endringen

2.4 M - vedlikeholdbarhet

Påvirkes ikke av denne endringen

2.5 L - levetid

Uendret - Gjennom krav til at materiell/boggier skal tilfredstille EN 14363 vil overbygningsklasse D ha god nok kapasitet til 22,5 tonn aksellast ved hastighet 120 km/h.

2.6 Ø - økonomi

Påvirkes ikke av denne endringen

2.7 K - kapasitet

Mulighet for bedre kapasitet ved å tillate høyere hastighet på godstog hvor sporet har overbygningsklasse D

2.8 Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

  • EN 14363
  • TSI Wagons

2.9 Høringskommentarer

3 Innstilling fra fagansvarlig

Godsvogner med boggier som er harmonisert iht TSI Wagons og EN 14363 vil ved hastighet 120 km/h og aksellast 22,5 tonn påføre en 60E1 sporkonstruksjon belastninger som er akseptable. Denne hastighetsgrensen anvendes i dag av flere europeiske infrastrukturforvaltninger for Y25 boggier og andre TSI kompatible boggier.

Tabell 1 i https://trv.jbv.no/wiki/Overbygning/Prosjektering/Generelle_tekniske_krav blir utvidet med en kolonne for godsvogner med boggier harmonisert etter krav i TSI Wagon og EN 14363:

Tabell 1: Tillatt hastighet og maksimal aksellast for overbygningsklasser
Overbygningsklasse Vogner i persontog Motorvognsett Godstog/arbeidsmaskiner
Nominell
aksellast
(tonn)
Maks
hastighet
(km/h)
Nominell
aksellast
(tonn)
Maks
hastighet
(km/h)
Nominell
aksellast
(tonn)
Maks
hastighet
(km/h)
Maks hastighet
boggier iht
EN 14363
(km/h)
a 16 90 16 90 22,5
16,5
30
70
30
70
b 18 100 18 100 22,5
20,5
18
30
70
80
30
70
80
c 18 160 20,5
18
130
160
22,5
20,5
18
80
90
100
80
90
100
c+ 18 160 20,5 160 241
22,5
18
50
90
110
50
90
110
d 18 230 20,5
20
18
17
160
200
250
300
25
22,5
18
70
100
110
70
120
120
Ofotbanen 18 130 20,5 130 30
22,5
50
702
50
702

4 Behandling i godkjenningsrådet

4.1 Trafikk

OK

4.2 Prosjekter

OK

4.3 Infrastruktureier

OK

4.4 Teknologi

OK

4.5 Konklusjon

Endringen gjennomføres