530 2015 Endringsartikkel 1036

1 Endringsinformasjon

EndringsID 1036
Forslagsdato 08.01.2015
Forslagsstiller Frode Teigen
Klassifisering Nytt krav
Bok 530 Overbygning, prosjektering
Kapittel Sporveksler
Avsnitt 3.3 Skinnekryss
Forslagstekst Ny TSI Infrastruktur har følgende krav til skinnekryss.

"For speeds higher than 250 km/h switches and crossings shall be equipped with swing-nose crossings."

Foreslår å tilføye nytt pkt c) med følgende tekst for å harmonisere TRV med TSI INF:

c) Skinnekryss med bevegelig krysspiss eller vingeskinne skal anvendes i sporveksler med hastighet > 250 km/h

Referansedokumenter

2 Vurdering av endringen

2.1 R - pålitelighet

Bedre pålitelighet for selve krysset gjennom mindre dynamiske belastninger. Behov for ekstra drivmaskiner øker antall feilkilder og kan redusere påliteligheten for hele sporvekselen.

2.2 A - tilgjengelighet

Tilgjengelighet påvirkes ikke av endringen

2.3 M - vedlikeholdbarhet

Enklere vedlikehold av skinnekrysset basert på sliping og i mindre grad sveising i forhold til faste kryss

2.4 S - sikkerhet

Bedre sikkerhet mot brudd og store materialutfall i krysset i forhold til faste kryss på grunn av mindre dynamiske belastninger

2.5 L - levetid

Økt levetid for krysset på grunn av mindre dynamiske belastninger

2.6 Ø - økonomi

Økte investeringskostnader, men lavere vedlikeholdskostnader

2.7 K - kapasitet

Kapasitet påvirkes ikke av denne endringen

2.8 Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

COMMISSION REGULATION (EU) No 1299/2014 of 18 November 2014 on the technical specifications for interoperability relating to the ‘infrastructure’ subsystem of the rail system in the European Union

2.9 Høringskommentarer

3 Innstilling fra fagansvarlig

Endringen bør gjennomføres for å harmonisere Teknisk regelverk og TSI Infrastruktur

4 Behandling i godkjenningsrådet

4.1 Trafikk

ok

4.2 Prosjekter

ok

4.3 Infrastruktureier

OK

4.4 Teknologi

OK

4.5 Konklusjon

Endringen gjennomføres