530 2015 Endringsartikkel 1039

1 Endringsinformasjon

EndringsID 1039
Forslagsdato 09.01.2015
Forslagsstiller Frode Teigen
Klassifisering Nytt krav
Bok 530 Overbygning, prosjektering
Kapittel Sporkonstruksjoner
Avsnitt Nytt avsnitt Kompatibilitet med hvirvelstrrømbremser
Forslagstekst I ny Infrastruktur TSI er sporets kompatibilitet med hvirvelstrømbremser ("Eddy current brakes" et åpent punkt. Ved åpne TSI punkter skal det foreligge nasjonale krav. Foreslår nytt avsnitt med følgende tekst.

a) Sporkonstruksjoner i ballastspor som er angitt her er ikke dimensjonert for bruk av hvirvelstrømbremser.

Referansedokumenter

2 Vurdering av endringen

2.1 R - pålitelighet

Pålitelighet påvirkes ikke av endringen

2.2 A - tilgjengelighet

Tilgjengelighet påvirkes ikke av endringen

2.3 M - vedlikeholdbarhet

Vedlikeholdbarhet påvirkes ikke av endringen

2.4 S - sikkerhet

Bedre sikkerhet mot solslyng ved at hvirvelstrømbremser ikke påvirker skinnetemperaturen. Men hvirvelstrømbremser vil kunne gi raskere nedbremsing av tog uavhengig av friksjonsforhold mellom hjul og skinne.

2.5 L - levetid

Levetid påvirkes ikke av endringen

2.6 Ø - økonomi

Økonomi påvirkes ikke av endringen

2.7 K - kapasitet

Kapasitet påvirkes ikke av endringen

2.8 Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

2.9 Høringskommentarer

3 Innstilling fra fagansvarlig

Bruk av hvirvelstrømbremser (Eddy current) er et åpent punkt i TSI INF bl.a. fordi man hittil ikke har kunnet dokumentere hvilke termiske effekter bruken har på skinnene. Inntil dette er klarlagt vil det ikke være forsvarlig av hensyn til sikkerhet mot solslyng å tillate bruk av Eddy current bremser.

4 Behandling i godkjenningsrådet

4.1 Trafikk

ok

4.2 Prosjekter

OK

4.3 Infrastruktureier

OK

4.4 Teknologi

OK

4.5 Konklusjon

Endringen gjennomføres