530 2015 Endringsartikkel 1108

1 Endringsinformasjon

EndringsID 1108
Forslagsdato 24.03.2015
Forslagsstiller Frode Teigen
Klassifisering Kravendring
Bok 530 Overbygning, prosjektering
Kapittel Sporveksler
Avsnitt 4 Hovedmål + vedlegg oversikt sporvekseltyper
Forslagstekst Foreslår å tilføye sporveksel 60E1 - 1:15 R760 med bevegelig skinnekryss til tabell 2 og i vedlegg "Oversikt over sporvekseltegninger"
Referansedokumenter

620010652-0.pdf

2 Vurdering av endringen

2.1 R - pålitelighet

Endringen muliggjør bruk av 1:15 sporveksler med bevegelig kryss i sporsløyfer, noe som reduserer mekaniske feil/skader i skinnekrysset.

2.2 A - tilgjengelighet

Tilgjengelighet påvirkes ikke av endringen

2.3 M - vedlikeholdbarhet

Endringen muliggjør bruk av 1:15 sporveksler med bevegelig kryss i sporsløyfer, noe som reduserer vedlikeholdsbehovet (påleggsveising og sliping) i skinnekrysset.

2.4 S - sikkerhet

Endringen muliggjør bruk av 1:15 sporveksler med bevegelig kryss i sporsløyfer, noe som reduserer mekaniske feil/skader i skinnekrysset.

2.5 L - levetid

Endringen muliggjør bruk av 1:15 sporveksler med bevegelig kryss i sporsløyfer, noe som øker levetid for skinnekrysset.

2.6 Ø - økonomi

Endringen muliggjør bruk av 1:15 sporveksler med bevegelig kryss i sporsløyfer. Dette gir økte investeringskostnader, men lavere vedlikeholdskostnader.

2.7 K - kapasitet

Kapasitet påvirkes ikke av endringen

2.8 Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

2.9 Høringskommentarer

3 Innstilling fra fagansvarlig

Sporveksel 1:15 R760 er en variant av 1:14 R760 som er spesielt tilpasset sporsløyfer i dobbeltspor hvor krav til rettlinje mellom sporveksler med motsatt rettet kurve ivaretas. Denne sporvekseltypen er til nå bare tilgjengelig med fast skinnekryss.

Da det i en del tilfeller er ønskelig med bevegelig skinnekryss bør 60E1 - 1:15 R760 tilføyes i TRV.

4 Behandling i godkjenningsrådet

4.1 Trafikk

OK

4.2 Prosjekter

ok

4.3 Infrastruktureier

OK

4.4 Teknologi

OK

4.5 Konklusjon

Endringen gjennomføres