530 2015 Endringsartikkel 1173

1 Endringsinformasjon

EndringsID 1173
Forslagsdato 17.07.2015
Forslagsstiller Frode Teigen
Klassifisering Kravendring
Bok 530 Overbygning, prosjektering
Kapittel Sporkonstruksjoner
Avsnitt 2 Sporkonstruksjoner
Forslagstekst Foreslår å tilføye ny sporkonstruksjon: JBV 60 Dual Rail

Betongsville JBV 60 med "Dual rail" befestigelse for montering av 54E3 og 49E1 skinner er utviklet og bør implementeres i regelverket.

Referansedokumenter

OB.800160-000_000_001.PDF

2 Vurdering av endringen

2.1 R - pålitelighet

Økt pålitelighet ved at man enklere kan oppgradere til en mer robust sporkonstruksjon med større kapasitet

2.2 A - tilgjengelighet

Endringen påvirker ikke tilgjengelighet

2.3 M - vedlikeholdbarhet

Uendret ved at samme type utstyr til håndtering av befestigelse, sviller og skinner som eksisterende sporkonstruksjoner med Pandrol FE systemet kan anvendes

2.4 S - sikkerhet

Økt sikkerhet ved at man enklere kan oppgradere til en mer robust sporkonstruksjon som gir bedre motstand mot trafikklaster

2.5 L - levetid

Økt levetid ved at man enklere kan oppgradere til en mer robust sporkonstruksjon som gir bedre motstand mot trafikklaster

2.6 Ø - økonomi

Marginal økning i investeringskostnader i forhold til standard 54E3/49E1 sporkonstruksjon, men vesentlig reduksjon i vedlikeholdskostnader og kostnader til feilretting ved å kunne ta i bruk en mer robust sporkonstruksjon.

2.7 K - kapasitet

Ved å oppgradere til 60E1 sporkonstruksjon oppnås en betydelig økning i kapasitet med hensyn til aksellast og hastighet denne sporkonstruksjonen er dimensjonert for.

2.8 Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

2.9 Høringskommentarer

3 Innstilling fra fagansvarlig

Denne løsningen vil gjøre det mulig å montere 54E3 og 49E1 skinner i JBV 60 betongsviller.

Dette vil gjøre det enklere å oppgradere til en betydelig mer robust sporkonstruksjon med 60E1 skinneprofil på steder med 49E1 eller 54E3 skinner hvor det er behov for å bytte sviller, men skinnene har en betydelig restlevetid. Når 54E3 eller 49E1 skinner monteres i JBV60 Dual rail sporkonstruksjonen, kan man senere enkelt montere 60E1 skinner i de samme svillene ved å bytte noen befestigelsesdeler.

Den nye sporkonstruksjonen implementeres ved å tilføye nytt avsnitt, Sporkonstruksjoner som kan oppgraderes, hvor også den eksisterende JBV 54 Dual rail sporkonstruksjonen flyttes til.

4 Behandling i godkjenningsrådet

4.1 Trafikk

ok

4.2 Prosjekter

OK

4.3 Infrastruktureier

OK

4.4 Teknologi

OK

4.5 Konklusjon

Endringen gjennomføres