530 2016 Endringsartikkel 1232

1 Endringsinformasjon

EndringsID 1232
Forslagsdato 20.10.2015
Forslagsstiller Frode Teigen
Klassifisering Kravendring
Bok 530 Overbygning, prosjektering
Kapittel Plattformer_og_spor_på_stasjoner
Avsnitt Spor_mot_plattformer
Forslagstekst g) Dersom det forekommer skifting av passasjervogner ved plattform, skal stigning/fall ikke overstige 2 ‰.

Dette kravet bør harmoniseres bedre med TSI INF 4.2.3.3:

(1) Gradients of tracks through passenger platforms of new lines shall not be more than 2,5 mm/m, where vehicles are intended to be regularly attached or detached.

Referansedokumenter

2 Vurdering av endringen

2.1 R - pålitelighet

Pålitelighet påvirkes ikke av denne endringen

2.2 A - tilgjengelighet

Tilgjengelighet påvirkes ikke av denne endringen

2.3 M - vedlikeholdbarhet

Vedlikeholdbarhet påvirkes ikke av denne endringen

2.4 S - sikkerhet

Sikkerhet påvirkes ikke av denne endringen. Tog som er aktuelle for deling eller sammenkopling er designet for at dette kan utføres med 2,5 promille fall/stigning

2.5 L - levetid

Levetid påvirkes ikke av denne endringen

2.6 Ø - økonomi

Kan i noen tilfeller medføre billigere sporanlegg ved plattform som følge av reduserte krav til fall/stigning

2.7 K - kapasitet

Kapasitet påvirkes ikke av denne endringen

2.8 Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

2.9 Høringskommentarer

3 Innstilling fra fagansvarlig

Anbefaler at kravet endres slik at det harmoniserer med krav i TSI Infrastruktur.

4 Behandling i godkjenningsrådet

4.1 Trafikk

OK

4.2 Prosjekter

OK

4.3 Infrastruktureier

Ok

4.4 Teknologi

OK

4.5 Konklusjon

Endringen gjennomføres