530 2016 Endringsartikkel 1408

1 Endringsinformasjon

EndringsID 1408
Forslagsdato 26.04.2016
Forslagsstiller Frode Teigen
Klassifisering Nytt krav
Bok 530 Overbygning, prosjektering
Kapittel Sporveksler
Avsnitt 3.2 Svilletype
Forslagstekst Foreslår nytt krav til minimum avstand mellom sporveksler hvor det skal benyttes overgangssviller:

b) I mellomliggende spor < 20 meter mellom to sporveksler uten skinnehelning (54E3) skal det anvendes sviller som ikke gir skinnehelning.

Referansedokumenter

2 Vurdering av endringen

2.1 R - pålitelighet

Pålitelighet påvirkes ikke av endringen

2.2 A - tilgjengelighet

Tilgjengelighet påvirkes ikke av endringen

2.3 M - vedlikeholdbarhet

Vedlikeholdbarhet påvirkes ikke av endringen

2.4 S - sikkerhet

Sikkerhet påvirkes ikke av endringen

2.5 L - levetid

Økt levetid, som følge av mindre sidekrefter rundt stokkskinneskjøtene

2.6 Ø - økonomi

Marginalt økte kostnader på grunn av at sporvekselsviller må brukes i stedet for normalsviller mellom SPV

2.7 K - kapasitet

Kapasitet påvirkes ikke av endringen

2.8 Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

2.9 Høringskommentarer

3 Innstilling fra fagansvarlig

For å utjevne overgang i skinnehelning fra SPV uten skinnehelning (54E3) til normalt spor anvendes overgangssviller 1:60, 1:40 eller 1:30. Det er imidlertid uheldig med flere overganger i skinnehelning over korte lengder.

Det anbefales derfor å tilføye regel i Overbygning/Prosjektering/Sporveksler#Svilletype om at det skal anvendes sporvekselsviller uten skinnehelning mellom to nærliggende sporveksler med mindre 20 meter innbyrdes avstand med følgende tekst:

b) Overgang mellom sporveksel uten skinnehelning og normalt spor skal utjevnes ved hjelp av overgangsviller

c) Dersom det er mindre enn 20 meter mellom to sporveksler uten skinnehelning skal det benyttes sporvekselsviller uten skinnehelning i det mellomliggende sporavsnitt.

4 Behandling i godkjenningsrådet

4.1 Trafikk

ok --Erik Borgersen (diskusjon) 17. aug. 2016 kl. 12:32 (CEST)

4.2 Prosjekter

ok--Finn Holom (diskusjon) 19. aug. 2016 kl. 14:47 (CEST)

4.3 Infrastruktureier

--Jens Melsom (diskusjon) 21. aug. 2016 kl. 11:38 (CEST)OK - JMe -

4.4 Teknologi

OK--Christopher Schive (diskusjon) 24. aug. 2016 kl. 08:12 (CEST)

4.5 Konklusjon

Endringen gjennomføres