530 2016 Endringsartikkel 1443

1 Endringsinformasjon

EndringsID 1443
Forslagsdato 06.06.2016
Forslagsstiller Frode Teigen
Klassifisering Nytt krav
Bok 530 Overbygning, prosjektering
Kapittel Spor på bruer
Avsnitt 3.6 Landkarkonstruksjon
Forslagstekst Det bør tilføyes nytt punkt med krav til at det må anvendes elastiske sviller (tre/kompositt) på landkar for stålbruer uten gjennomgående ballast.

Bakgrunnen er å unngå bruk av betongsviller på landkarkonstruksjonen.

Referansedokumenter

2 Vurdering av endringen

2.1 R - pålitelighet

Bruk av elastiske sviller på brukar gir bedre pålitelighet som følge av mindre sannsynlighet for nedknusing

2.2 A - tilgjengelighet

Tilgjengelighet påvirkes ikke av endringen

2.3 M - vedlikeholdbarhet

Vedlikeholdbarhet påvirkes ikke av endringen

2.4 S - sikkerhet

Sikkerhet påvirkes ikke av endringen

2.5 L - levetid

Bruk av elastiske sviller på brukar gir økt levetid som følge av mindre sannsynlighet for nedknusing.

2.6 Ø - økonomi

Økonomi påvirkes ikke av endringen

2.7 K - kapasitet

Kapasitet påvirkes ikke av endringen

2.8 Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

2.9 Høringskommentarer

3 Innstilling fra fagansvarlig

For å unngå knusing må det benyttes elastiske sviller på landkar for stålbruer uten gjennomgående ballast. Endringen anbefales med følgende tilføyelse i Overbygning/Prosjektering/Spor på bruer#Landkarkonstruksjon:

c) Det skal anvendes elastiske sviller av tre- eller komposittmateriale på landkar.

4 Behandling i godkjenningsrådet

4.1 Trafikk

ok--Erik Borgersen (diskusjon) 17. aug. 2016 kl. 12:35 (CEST)

4.2 Prosjekter

ok--Finn Holom (diskusjon) 19. aug. 2016 kl. 14:47 (CEST)

4.3 Infrastruktureier

--Jens Melsom (diskusjon) 21. aug. 2016 kl. 11:39 (CEST)OK - JMe -

4.4 Teknologi

OK--Christopher Schive (diskusjon) 24. aug. 2016 kl. 08:16 (CEST)

4.5 Konklusjon

Endringen gjennomføres