530 2017 Endringsartikkel 1595

1 Endringsinformasjon

EndringsID 1595
Forslagsdato 16.11.2016
Forslagsstiller Maria Skartsæterhagen
Klassifisering Kravendring
Bok 530 Overbygning, prosjektering
Kapittel 5 Sporets trasé
Avsnitt 4 Vertikaltrasé
Forslagstekst Kravet om elementlengder gjelder uansett:

a) Elementlengder: Alle elementlengder i vertikalkurvaturen skal være minst 20 m.

Foreslår å legge til et unntak om at stasjonsområder er unntatt, evt. at regelen kun gjelder hovedspor.

Referansedokumenter

2 Vurdering av endringen

2.1 R - pålitelighet

Ingen endring.

2.2 A - tilgjengelighet

Ingen endring.

2.3 M - vedlikeholdbarhet

Ingen endring, siden kravet ikke har blitt praktisert utenom hovedspor.

2.4 S - sikkerhet

Ingen endring.

2.5 L - levetid

Ingen endring.

2.6 Ø - økonomi

Ingen endring, siden kravet ikke har blitt praktisert utenom hovedspor.

2.7 K - kapasitet

Ingen endring.

2.8 Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

2.9 Høringskommentarer

3 Innstilling fra fagansvarlig

Legger til at kravet kun gjelder hovedspor. Kravet vil da se slik ut:

a) Elementlengder: Alle elementlengder i vertikalkurvaturen i hovedspor skal være minst 20 m.

4 Behandling i godkjenningsrådet

4.1 Trafikk

Går ut fra at det er forskriftsdefinisjonen av Hovedspor man mener: "spor på linjen som forbinder to stasjoner med hverandre og som er beregnet for kjøring av tog". Dermed gjelder det ikke på stasjoner. ok--Erik Borgersen (diskusjon) 27. jan. 2017 kl. 10:50 (CET)

4.2 Prosjekter

Greit dette, Spesielle stasjonsbehov får heller avstedkomme en disp.søknad--Nerbre (diskusjon) 25. jan. 2017 kl. 22:11 (CET)

4.3 Infrastruktureier

OK--Jens Melsom (diskusjon) 26. jan. 2017 kl. 21:39 (CET)

4.4 Teknologi

OK under forutsetning av at kravet omformuleres iht. kommentar fra Trafikk.

4.5 Konklusjon

Endringen gjennomføres