530 2017 Endringsartikkel 1676

1 Endringsinformasjon

EndringsID 1676
Forslagsdato 26.01.2017
Forslagsstiller Frode Teigen
Klassifisering Kravendring
Bok 530 Overbygning, prosjektering
Kapittel Ballast
Avsnitt 2.3 Profiler på hardt underlag
Forslagstekst Foreslår å øke krav til bredde i figur 4 fra 2000 mm til 2200 mm, slik at det blir samsvar med breddekrav i https://trv.jbv.no/wiki/Bruer/Prosjektering_og_bygging/Generelle_tekniske_krav#Bredde.
Referansedokumenter

2 Vurdering av endringen

2.1 R - pålitelighet

Pålitelighet påvirkes ikke av endringen.

2.2 A - tilgjengelighet

pålitelighet påvirkes ikke av endringen.

2.3 M - vedlikeholdbarhet

Endringen sikrer tilstrekkelig plass til å anvende ballastrenseverk uten spesialtilpasninger.

2.4 S - sikkerhet

Sikkerhet påvirkes ikke av endringen.

2.5 L - levetid

Levetiden påvirkes ikke direkte, men ballastens levetid vil øke som følge av ballastrensing.

2.6 Ø - økonomi

Isolert sett vil økt krav til bredde kunne medføre økte investeringskostnader. Men i praksis vil ikke endringen medføre økte kostnader, da det allerede eksisterer andre breddekrav som må oppfylles og som er lik eller større enn 2200mm

2.7 K - kapasitet

Kapasitet påvirkes ikke av endringen.

2.8 Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

2.9 Høringskommentarer

3 Innstilling fra fagansvarlig

For å unngå motstridende breddekrav i Overbygning/Prosjektering/Ballast#Profiler på hardt underlag og Bruer/Prosjektering og bygging/Generelle tekniske krav#Bredde, samt sikre tilstrekkelig plass til å utføre ballastrensing uten spesialtilpasninger, bør endring utføres.

4 Behandling i godkjenningsrådet

4.1 Trafikk

ok--Erik Borgersen (diskusjon) 27. jan. 2017 kl. 10:57 (CET)

4.2 Prosjekter

ok --Nerbre (diskusjon) 27. jan. 2017 kl. 09:43 (CET)

4.3 Infrastruktureier

ok--Jens Melsom (diskusjon) 26. jan. 2017 kl. 21:20 (CET)

4.4 Teknologi

ok --Christopher Schive (diskusjon) 27. jan. 2017 kl. 09:57 (CET)

4.5 Konklusjon

Endringen gjennomføres

-- Husk å endre kategori til \"Endringsartikler til godkjenning\" når forslaget er klart! --