530 2017 Endringsartikkel 1808

1 Endringsinformasjon

EndringsID 1808
Forslagsdato 05.07.2017
Forslagsstiller Arild Steen
Klassifisering Kravendring
Bok 530 Overbygning, prosjektering
Kapittel 5 Sporets trasé
Avsnitt 3.4 Kombinasjonskurver
Forslagstekst Regelverket beskriver at kombinasjonskurver bør unngås. På samme vis ønsker jeg å beskrive at motsattrettede overgangskurver uten et rettparti mellom (FOB) bør unngås. Et FOB’s eksakte beliggenhet er avgjørende for å tilfredsstille alle krav til geometrien. Ved ulik overhøyde på nabokurver vil det også være ulik rampestigning gjennom de to overhøyderamper. Jeg mener det må være krevende å opprettholde en slik geometri over tid. FOB vil sannsynligvis «vandre» noe. Rampeoppbygging for nabokurver på nye spor bør derfor skilles med et rettlinjet avsnitt, hvor dette lar seg prosjektere uten større konsekvenser. Et nytt bør-krav i regelverket ønskes innført.

Forslag endring: Kapittelnavn endres til 3.4 Kombinasjonskurver og motsattrettede overgangskurver Nytt avsnitt b): Felles begynnerpunkt for motsattrettede overgangskurver (FOB) bør unngås. Et rettlinjet avsnitt bør legges inn mellom motsattrettede kurver med overhøyder.

Referansedokumenter

2 Vurdering av endringen

2.1 R - pålitelighet

Ingen endring.

2.2 A - tilgjengelighet

Ingen endring.

2.3 M - vedlikeholdbarhet

Noe bedret ettersom FOB sannsynligvis krever noe mer vedlikehold enn en situasjon med to OB-er med rettlinje imellom.

2.4 S - sikkerhet

Ingen endring.

2.5 L - levetid

Ingen endring, evt. en liten positiv endring.

2.6 Ø - økonomi

Det kan i endel tilfeller være dyrere å ikke benytte FOB. Ettersom dette er et bør-krav blir det opp til banesjef å vurdere fra gang til gang om det er hensiktsmessig å benytte FOB.

2.7 K - kapasitet

Ingen endring.

2.8 Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

2.9 Høringskommentarer

3 Innstilling fra fagansvarlig

Kapittelnavn endres til Kombinasjonskurver og motsattrettede overgangskurver.

Nytt krav:

b) Motsattrettede overgangskurver: Felles begynnerpunkt for motsattrettede overgangskurver (FOB) bør unngås. Et rettlinjet parti bør legges inn mellom kontrakurver.

4 Behandling i godkjenningsrådet

4.1 Trafikk

ok--Erik Borgersen (diskusjon) 19. jan. 2018 kl. 15:08 (CET)

4.2 Prosjekter

ok

4.3 Infrastruktureier

ok --Nerbre (diskusjon) 21. jan. 2018 kl. 18:54 (CET)

4.4 Teknologi

ok--Christopher Schive (diskusjon) 22. jan. 2018 kl. 10:57 (CET)

4.5 Konklusjon

Endringen gjennomføres