530 2017 Endringsartikkel 1860

1 Endringsinformasjon

EndringsID 1860
Forslagsdato 21.09.2017
Forslagsstiller Atle Reinsberg
Klassifisering Kravendring
Bok 530 Overbygning, prosjektering
Kapittel 15 Publikumsareal
Avsnitt 1, 2, 6, 7
Forslagstekst Oppdatere tekst og krav til ny versjon av Byggteknisk forskrift (TEK 17).
Referansedokumenter

2 Vurdering av endringen

Bakgrunnen for disse endringene er revisjonen av Byggteknisk forskrift, fra TEK10 til TEK17. TEK17 ble innført 1. juli. TEK17 er endret på noen områder i forhold til TEK10. Dette gjelder primært endrede krav til gangstigning (nå 1:15 mot før 1:20) og håndløpere/håndlist (nå ok med håndlist i en høyde mot før i to høyder). Pluss noe småtteri i tillegg. I og med at omtalen i publikumsareal opplyser TEK krav var det nødvendig å endre krav for de aktuelle områdene, samt endret link til TEK17 (Lovdata). Videre ble også aktuell veiledningstekst tilpasset TEK17.

TEK og TSI-PRM virker videre sammen. Dette omtales kort innledningsvis i «Hensikt og omfang». En følge av TEK endringen for håndløpere/håndlister er at TSI-PRM nå er strengest på dette området. TSI-PRM krever håndløper/håndlist i 2 høyder. Omtalen av samvirket mellom TEK og TSI-PRM er således også endret.

2.1 R - pålitelighet

Ingen endring

2.2 A - tilgjengelighet

Ingen endring

2.3 M - vedlikeholdbarhet

Ingen endring

2.4 S - sikkerhet

Ingen endring

2.5 L - levetid

Ingen endring

2.6 Ø - økonomi

Ingen endring

2.7 K - kapasitet

Ingen endring

2.8 Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

2.9 Høringskommentarer

Høring ikke nødvendig

3 Innstilling fra fagansvarlig

Endringen tilrås utført

4 Behandling i godkjenningsrådet

4.1 Trafikk

ok--Erik Borgersen (diskusjon) 19. jan. 2018 kl. 15:09 (CET)

4.2 Prosjekter

ok

4.3 Infrastruktureier

ok --Nerbre (diskusjon) 21. jan. 2018 kl. 18:56 (CET)

4.4 Teknologi

ok--Christopher Schive (diskusjon) 22. jan. 2018 kl. 11:07 (CET)

4.5 Konklusjon

Endringen gjennomføres