530 2018 Endringsartikkel 1838

1 Endringsinformasjon

EndringsID 1838
Forslagsdato 06.09.2017
Forslagsstiller Frode Teigen
Klassifisering Kravendring
Bok 530 Overbygning, prosjektering
Kapittel Planoverganger/Vedlegg/Planovergangsløsninger
Avsnitt 2.1 Velostrail
Forslagstekst Dagens krav:

"VeloStrail er godkjent for strekningshastighet opp til 80 km/h." bør endres for å tillate høyere hastigheter gjennom VeloStrail planovergangsløsning.

Dokumentasjon er mottatt som viser at reaksjonskraft fra gummielementer som dekker sporrillen er betydelig mindre enn hjulkraft fra minste tillatte aksellast ved togpassering i 120 km/h ved temperatur på - 20 gr.C.

Det er også mottatt kopi av sertifikat som viser at Velo Strail er godkjent for 113 km/h hos Network Rail.

Referansedokumenter

CAE12106_report_20120903.pdf
05477-Full Certificate - velostrail.pdf

2 Vurdering av endringen

2.1 R - pålitelighet

pålitelighet påvirkes ikke av endringen

2.2 A - tilgjengelighet

Tilgjengelighet påvirkes ikke av endringen

2.3 M - vedlikeholdbarhet

Vedlikeholdbarhet påvirkes ikke av endringen

2.4 S - sikkerhet

Beregninger og tester viser at sikkerhet blir ivaretatt ved hastighet 100 km/h.

2.5 L - levetid

Levetid påvirkes ikke av endringen

2.6 Ø - økonomi

Økonomi påvirkes ikke av endringen

2.7 K - kapasitet

Endringen tillater høyere hastighet gjennom planoverganger med Velo Strail elementer

2.8 Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

  • CAE12106_report_20120903.pdf
  • 05477-Full Certificate - velostrail.pdf

2.9 Høringskommentarer

3 Innstilling fra fagansvarlig

Det foreligger nå dokumentasjon i form av en rapport fra Freudenberg Forschungsdienste KG (vedlagt), som viser hvilke reaksjonskraft som gummielementene yter avhengig av toghastighet og temperatur. Basert på beregninger og tester er det i rapporten angitt at den maksimale reaksjonskraften fra gummielementene vil være 6kN ved toghastighet 120 km/h og temperatur på -20 gr.C . Dette tilsvarer en aksellast på 1,2 tonn. Minste tillatte aksellast for rullende materiell for å belegge sporfelt er 3,5 tonn, altså 3 ganger høyere enn den maksimale reaksjonskraften som gummielementene kan yte ved 120 km/h og -20 gr.C. (ref TSI CCS INTERFACES BETWEEN CONTROL-COMMAND AND SIGNALLING TRACKSIDE AND OTHER SUBSYSTEMS avsn. 3.1.7)

Selv om minste tillatte aksellast er 3,5 tonn vil aksellast på rullende materiell som trafikkerer Bane Nor sitt nett være vesentlig høyere. Det finnes unntak i form av tilhengere til lastetraktorer hvor minste aksellast er 2,3 tonn, men her vil hastigheten uansett være begrenset til maks. 80 km/h.

Med bakgrunn i at beregninger og tester i rapporten er utført ned til -20 gr.C og at vi kan forvente lavere temperaturer i vårt nett, er det ikke tilrådelig å tillate en hastighet på 120 km/h over VeloStrail på generelt grunnlag nå. Anbefaler å begrense hastighet til 100 km/h for VeloStrail. Høyere hastighet kan tillates gjennom dispensasjon på bakgrunn av klimadata og/eller trafikk/bruksbetingelser.

4 Behandling i godkjenningsrådet

4.1 Trafikk

ok--Erik Borgersen (diskusjon) 26. jan. 2018 kl. 12:51 (CET)

4.2 Prosjekter

OK--Jse (diskusjon) 29. jan. 2018 kl. 08:24 (CET)

4.3 Infrastruktureier

ok --Nerbre (diskusjon) 27. jan. 2018 kl. 16:57 (CET)

4.4 Teknologi

ok --Christopher Schive (diskusjon) 29. jan. 2018 kl. 10:29 (CET)

4.5 Konklusjon

Endringen gjennomføres

-- Husk å endre kategori til \"Endringsartikler til godkjenning\" når forslaget er klart! --