530 2018 Endringsartikkel 2066

1 Endringsinformasjon

EndringsID 2066
Forslagsdato 16.05.2018
Forslagsstiller Tore Furru
Klassifisering Nytt krav
Bok 530 Overbygning, prosjektering
Kapittel 13 Utfesting og fastmerkenett
Avsnitt
Forslagstekst Se vedlegg
Referansedokumenter

TR_530-13_-_forslag_til_endringer.pdf

2 Vurdering av endringen

2.1 R - pålitelighet

Pålitelighet ivaretas gjennom krav til geodetisk kvalitet som som sikrer at skinnenes nøytraltemperatur ikke forandres utover gjeldende toleranser (nøytraltemperaturområdet) som følge av sideforflytning av sporet i kurver.

2.2 A - tilgjengelighet

Tilgjengelighet påvirkes ikke av endringen

2.3 M - vedlikeholdbarhet

Vedlikehold av fundamenter og fastmerker er ikke nødvendig ved bruk av satelittbasert innmåling.

2.4 S - sikkerhet

Sikkerhet ivaretas gjennom krav til geodetisk kvalitet som som sikrer at skinnenes nøytraltemperatur ikke forandres utover gjeldende toleranser (nøytraltemperaturområdet) som følge av sideforflytning av sporet i kurver.

2.5 L - levetid

Sporets levetid ivaretas gjennom krav til geodetisk kvalitet som som sikrer at skinnenes nøytraltemperatur ikke forandres utover gjeldende toleranser (nøytraltemperaturområdet) som følge av sideforflytning av sporet i kurver.

2.6 Ø - økonomi

Unngå svært kostbare fundamenter som må etableres for fastmerker eller VUL-merker (baner uten KL-anlegg). Selve innmålingen vil imidlertid være noe mer kostbar og tidkrevende.

2.7 K - kapasitet

Kapasitet påvirkes ikke av denne endringen.

2.8 Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

Kontroll_av_sporets_beliggenhet_med_satellittbasert_posisjonsbestemmelse_-_Rapport_2017-12-15.pdf

530-13_-_forslag_til_endringer.pdf

2.9 Høringskommentarer

3 Innstilling fra fagansvarlig

Forslaget innebærer at innmåling med satellittbasert posisjonsbestemmelse tilføyes som alternativ fastsetting av sporets beliggenhet. Tester tidligere utført på Rørosbanen i 2015-2016 viser at stedfesting kan utføres med satellittbasert posisjonsbestemmelse på k1-k5 baner under forutsetning av at avstand fra en av kartverkets GNSS-basestasjoner ikke er for stor.

Forslaget inneholder krav til geodetisk kvalitet ved innmåling av spor med satellittbasert måleteknikk:

Kvalitetsklasse p (ppm) k (mm)
k1 - k5 0 10

Disse kvalitetskravene vil sikre at sporets horisontale beliggenhet kan kontrolleres innenfor grenser som sikrer at skinnenes nøytraltemperatur ikke forandres utover gjeldende toleranser (nøytraltemperaturområdet) som følge av sideforflytning av sporet i kurver. Kravene til geodetisk kvalitet ved måling av satellittbaserte posisjonsbestemmelse er i praksis sammenfallende med kravene til total/samlet geodetisk kvalitet ved innmåling av spor fra fastmerkenett. I sistnevnte tilfelle består den totale geodetiske kvaliteten av to elementer - fastmerkenettets kvalitet og sporinnmålingens kvalitet.

Forslaget inneholder også noen presiseringer og opprydding i struktur og begreper.

Da det vil oppnås store økonomiske besparelser ved å anvende satellittbasert posisjonsbestemmelse på baner uten Kl-anlegg anbefales forslaget.

4 Behandling i godkjenningsrådet

4.1 Trafikk

--Erik Borgersen (diskusjon) 31. aug. 2018 kl. 13:23 (CEST)

4.2 Prosjekter

Ok--Kjell.holter (diskusjon) 31. aug. 2018 kl. 15:48 (CEST) OK--Jse (diskusjon) 2. sep. 2018 kl. 10:04 (CEST)

4.3 Infrastruktureier

ok --Nerbre (diskusjon) 30. aug. 2018 kl. 09:57 (CEST)

4.4 Teknologi

ok --Christopher Schive (diskusjon) 3. sep. 2018 kl. 10:21 (CEST)

4.5 Konklusjon

Endringen gjennomføres

-- Husk å endre kategori til \"Endringsartikler til godkjenning\" når forslaget er klart! --