530 2018 Endringsartikkel 2145

1 Endringsinformasjon

EndringsID 2145
Forslagsdato 07.09.2018
Forslagsstiller Juan Barrera
Klassifisering Kravendring
Bok 530 Overbygning, prosjektering
Kapittel Spor på bruer
Avsnitt 2.4 Glideskjøter
Forslagstekst https://trv.banenor.no/wiki/Overbygning/Prosjektering/Spor_p%C3%A5_bruer#Glideskj.C3.B8ter

a) På bruer med gjennomgående ballast og dilatasjonslengde større enn 120 m skal det være glideskjøter

https://trv.banenor.no/wiki/Bruer_og_konstruksjoner/Prosjektering_og_bygging/Laster#Vurdering_av_krefter_i_konstruksjonen (i) Hvis sporet er helsveist (dvs. uten glideskjøt), skal konstruksjonens ekspansjonslengde begrenses som følger: • for stålkonstruksjoner med ballast:90 m • for betong- eller samvirkekonstruksjoner med ballast:120 m


Kunne dere sjekke disse kravene? Det også benyttes både dilatasjonslengde og ekspansjonslengde. Kunne vi standardisere?

Referansedokumenter

2 Vurdering av endringen

2.1 R - pålitelighet

Endringen sikrer pålitelighet gjennom harmonisering av regler i Bruer og Overbygning med hensyn til ekspansjonslengde og krav til glideskjøt.

2.2 A - tilgjengelighet

Tilgjengelighet påvirkes ikke av endringen

2.3 M - vedlikeholdbarhet

Vedlikeholdbarhet påvirkes ikke av endringen

2.4 S - sikkerhet

Sikkerhet blir bedre ivaretatt gjennom harmonisering av regler i Bruer og Overbygning med hensyn til ekspansjonslengde og krav til glideskjøt.

2.5 L - levetid

Endringen sikrer levetid gjennom harmonisering av regler i Bruer og Overbygning med hensyn til ekspansjonslengde og krav til glideskjøt.

2.6 Ø - økonomi

Økonomi påvirkes ikke av endringen.

2.7 K - kapasitet

Kapasitet påvirkes ikke av endringen

2.8 Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

2.9 Høringskommentarer

3 Innstilling fra fagansvarlig

Krav i Bruer/Prosjektering og bygging/Laster#Vurdering av krefter i konstruksjonen og krav i Overbygning/Prosjektering/Spor på bruer#Glideskjøter må harmoniseres med hensyn til ekspansjonslengder og krav til glideskjøt i sporet

Det anbefales derfor å tilføye nytt pkt b) i Overbygning/Prosjektering/Spor_på_bruer#Glideskjøter med følgende tekst:

b) På stålbruer med gjennomgående ballast og dilatasjonslengde større enn 90 m skal det være glideskjøt.

Samtidig presiseres det i pkt a) at dette kravet gjelder betong- og samvirkekonstruksjoner.

Videre harmoniseres begrepet ekspansjonslengde ved at "dilatasjonslengde" i Overbygning/Prosjektering/Spor_på_bruer erstattes med "ekspansjonslengde"


Ny tekst i Overbygning/Prosjektering/Spor på bruer#Glideskjøter:

a) På betong- og samvirkekonstruksjoner med gjennomgående ballast og ekspansjonslengde større enn 120 m skal det være glideskjøt.

b) På stålbruer med gjennomgående ballast og ekspansjonslengde større enn 90 m skal det være glideskjøt.

c) Hvilken type glideskjøt som skal anvendes er avhengig av maksimal lengdeendring over ekspansjonslengden, ΔD maks. Tabell 1 viser glideskjøter med hovedmål som skal anvendes ved nyanlegg og sporombygging.

Figur 1: Lengdeendring over ekspansjonlengden

Tabell 1: Glideskjøter som skal anvendes ved nyanlegg og sporombygging på bruer med gjennomgående ballast
Betegnelse Skinneprofil ΔD maks A (mm) B (mm) J (mm) L (mm) Tegn. nr. F.nr.
GL-60-200B 60E1 ± 100 mm 3820 9002 1910 12822 OB.800174 101.970.030
GL-60-600B ± 300 mm 7650 9002 3825 16652 OB.800173 101.970.040
GL-60-1200B ± 600 mm 9150 10202 3975 19352 OB.800172 101.970.050
GL-60-1800B ± 900 mm 9450 10202 4125 19652 OB.800170 101.970.060
GL-54-200B 54E3 ± 100 mm 3820 9002 1910 12822 OB.800175 101.970.010
GL-54-600B ± 300 mm 7650 9002 3825 16652 OB.800176 101.970.020

d) Tekniske krav til glideskjøter er gitt i Technical specification - Expansion devices. Tabell 1 viser standard glideskjøter for bruk i Bane NOR med hovedmål.

e) Ved behov for glideskjøter med lengre ekspansjonslengder kan dette anskaffes på grunnlag av Technical specification - Expansion devices.

Figur 2: Glideskjøter hovedmål
Glideskjøt leveres ferdig montert på sviller, hvor man kan velge mellom å få skjøten levert i en del eller delt i to deler (A-del og B-del).

4 Behandling i godkjenningsrådet

4.1 Trafikk

ok --Erik Borgersen (diskusjon) 29. jan. 2019 kl. 09:46 (CET)

4.2 Prosjekter

OK--Jse (diskusjon) 29. jan. 2019 kl. 13:40 (CET)

4.3 Infrastruktureier

ok --Nerbre (diskusjon) 29. jan. 2019 kl. 08:00 (CET)

4.4 Teknologi

--Barjua (diskusjon) 28. jan. 2019 kl. 21:05 (CET)ok

4.5 Konklusjon

Endringen gjennomføres --Christopher Schive (diskusjon) 29. jan. 2019 kl. 15:38 (CET)