530 2019 Endringsartikkel 2388

1 Endringsinformasjon

EndringsID 2388
Forslagsdato 15.07.2019
Forslagsstiller Juan Barrera
Klassifisering Nytt krav
Bok 530 Overbygning, prosjektering
Kapittel 5. Sporets trasé
Avsnitt 3.5 Kurver uten overgangskurver
Forslagstekst Det gjelder maksimalt sprang i manglende overhøyde (ΔImaks).

Eksisterende tekst: "Sprang i manglende overhøyde skal maksimalt være 100 mm for V ≤ 200 km/h"

Nytt krav: Krav i TRV bør gjenspeile de kravene i TSI INF 4.2.4.4, (a). Forslag til nytt krav: "Maksimumsverdi for sprang i manglende overhøyde skal være: a) 130 mm for v ≤ 60 km/t"

Tekst i TSI INF 4.2.4.4 2; bør også legges inn i Bane NORs tekniske regelvek: " Dersom v ≤ 40 km/t og manglende overhøyde ≤ 75 mm både før og etter en brå endring av kurvaturen, kan verdien for sprang i manglende overhøyde økes til 150 mm."

Referansedokumenter

1.1 Forslag til nytt/endret krav

Eksisterende krav skiller ikke på om det er krav til spor med sporveksler eller ikke. I prinsippet er det en blanding der 25 mm-kravet gjelder for hastigheter der det ikke vil forekomme sporveksler, mens 85 mm-kravet opplagt er en minimumsverdi til anvendelse der det er sporveksler. 100 mm-kravet er et nedarvet krav som også er gjeldende for sporvekselområder. Det er naturlig å dele kravene i flere sett. Et kravsett for spor uten sporveklser, et kravsett for spor med sporveksler (normale krav) og et kravsett for spor med sporveksler (minste krav). Kravene baseres på EN 13803, avsnitt 6.11 Abrupt change of cant deficiency.

Endringsforslaget argumenterer for å ta inn TSI-kravene i regler for prosjektering og bygging, men det er ikke hensiktsmessig. TSI-kravene er minimumskrav for samtrafikk og det vil ikke være fornuftig å bygge nye strekninger med laveste tillatte komfortverdier.

Kravet "Sprang i manglende overhøyde skal maksimalt være 100 mm for V ≤ 200 km/h, 85 mm for 200 km/h < V ≤ 230 km/h og 25 mm for V > 230 km/h." foreslås endret til:

Sprang i manglende overhøyde skal ikke overstige verdier gitt i tabell:

Tabell 1: Maksimalt sprang i manglende overhøyde på stasjoner og på fri linje
Hastighetsintervall Fri linje Stasjonsområder
Normale krav Minste krav
V ≤ 60 km/h 50 mm 110 mm 130 mm
60 km/h < V ≤ 200 km/h 40 mm 100 mm 125 mm
200 km/h < V ≤ 230 km/h 30 mm 85 mm
V > 230 km/h 25 mm -

2 Vurdering av endringen

2.1 R - pålitelighet

Ingen innvirkning

2.2 A - tilgjengelighet

Ingen innvirkning

2.3 M - vedlikeholdbarhet

Ingen innvirkning

2.4 S - sikkerhet

Ingen innvirkning

2.5 L - levetid og kapasitet

Ingen innvirkning

2.6 Ø - økonomi

Økt fleksibilitet for spor på stasjoner.

2.7 K - klima og miljø

Ingen innvirkning

2.8 Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

  • Tidligere endringsforslag 782 og 1035
  • EN 13803 2017, avsnitt 6.11
  • TSI INF 4.2.4.4 2

2.9 Høringskommentarer

--Barjua (diskusjon) 28. aug. 2019 kl. 15:20 (CEST) Tekst i TSI INF 4.2.4.4 2 " Dersom v ≤ 40 km/t og manglende overhøyde ≤ 75 mm både før og etter en brå endring av kurvaturen, kan verdien for sprang i manglende overhøyde økes til 150 mm." er ikke gjenspeilet i artiklen. Noen spesiell grunn?"

TSI-kravene er minimumskrav for samtrafikk og det vil ikke være fornuftig å bygge nye strekninger med laveste tillatte komfortverdier.

3 Innstilling fra fagansvarlig

Forslaget slik det fremstår i endringsartikkelen vil være i tråd med EN 13803 og vil også tilfredsstille krav til TSI Infrastruktur. Endringen vil differensiere bedre mellom krav relatert til sporveksler og fri linje hvor anbefalinger i EN 13803 følges.

Endringen anbefales

4 Behandling i godkjenningsrådet

4.1 Trafikk

ok--Erik Borgersen (diskusjon) 4. sep. 2019 kl. 12:17 (CEST)

4.2 Prosjekter

OK--Jse (diskusjon) 2. sep. 2019 kl. 14:17 (CEST) ok--Magheg (diskusjon) 3. sep. 2019 kl. 16:36 (CEST)

4.3 Infrastruktureier

ok --Nerbre (diskusjon) 30. aug. 2019 kl. 15:52 (CEST)

4.4 Teknologi

ok --Christopher Schive (diskusjon) 4. sep. 2019 kl. 15:29 (CEST)

4.5 Konklusjon

Endringen gjennomføres

-- Husk å endre kategori til \"Endringsartikler til godkjenning\" når forslaget er klart! --