530 2020 Endringsartikkel 2365

1 Endringsinformasjon

EndringsID 2365
Forslagsdato 19.06.2019
Forslagsstiller Claus Feyling
Klassifisering Nytt krav
Bok 530 Overbygning, prosjektering
Kapittel 2 Kilometrering
Avsnitt 2.2.1 Kjedebrudd
Forslagstekst **Ny tekst**

"Kjedebruddet angis i tekst som:

  Km.<Verdi1>=Km.<Verdi2> (<Fortegn><Differanse>m) 

der Verdi1 = kilometerverdi nærmest Oslo, Verdi2 = kilometerverdi lengst fra Oslo, og Differanse = (Verdi2 - Verdi1). Fortegnet vises eksplisitt som "+" dersom differansen er positiv. Verdiene og differansen angis med seks desimaler (millimeter presisjon) i sportegninger og med tre desimaler (meter presisjon) i signaltegninger."

  • Gråtekst**

Eksempel 1: "Km.16,720113=Km.19,836792 (+3116,679m)" (på sportegning) Eksempel 2: "Km.16,720=Km.19,836 (+3116m)" (på signaltegning) Eksempel 3: "Km.65,200=Km.63,086(HB) (-2114m)" (på signaltegning)

Merk at teksten på det tilhørende skiltet langs sporet skal ha skiltfronten vendt mot sporet og slik at teksten på skiltets halvdel nærmest Oslo skal angi Verdi1, mens skiltets halvdel lengst fra Oslo skal angi Verdi2."

  • Begrunnelse**

Med utgangspunkt i hvordan kjedebrudd skal skrives i ATC kodetabeller, ref. pågående meningsutveksling vår 2019 mellom BN/H. Stensrud og Norconsult/C. Feyling m.fl.):

1) Et kjedebruddskilt er et infrastrukturobjekt med retning (dvs der retning har betydning for objektets data). 2) Infrastrukturobjekter plasseres og omtales med Oslo i ryggen 3) Objektets data, som altså er relatert til posisjon og retning, relateres til stigende km-retning for det sporet som objektet tilhører 4) Det er irrelevant for objektets beskrivelse hvor observatøren sitt ståsted er, det vil si at hvor toget eller observatøren kommer fra bør ikke påvirke hvordan objektet beskrives, for eksempel i ATC kodetabeller ved refernasen til et kjedebrudd. 5) Teksten på selve skiltet avhenger av om skiltet er montert til høyre for eller til venstre for sporet med Oslo i ryggen. Det samme gjelder f.eks. skilt på akseltellere-"sopper": «Tp(x/y)» eller «Tp(y/x)».

• Ovenstående praksis bør gi en konsekvent behandling av alle slags immobile objekter som omhandles i Banedata.

• Det bør være samsvar mellom kjedebruddangivelser i alle prosjekter og sammenhenger

• Det er praktisk at sprangverdien alltid beregnes som (Verdi2 - Verdi1), enten det er et positivt eller negativt kjedebrudd, og enten du traverserer det i stigende eller i synkende km-retning. Da vil kjørt avstand fra et objekt O1 til objekt O2, med O1 nærmest Oslo og med et kjedebrudd V1=V2 (V2-V1) i mellom, alltid være Km(O2) - Km(O1) - (V2-V1).

• Bane NOR, med erfarne og uerfarne, trenger en konsekvent angivelse av slike data på tvers av tid og prosjekt. Det har vært rotet ofte nok med kjedebrudd tidligere, både av forslagsstiller og av andre.

Referansedokumenter

2 Systemdefinisjon

Kjedebrudd er brudd i kilometreringen som oppstår ved linjeomlegging, flytting av spor eller påkopling av nye spor. Kjedebruddet har positiv verdi hvis kilometerverdien øker over bruddet. Det er behov for presis informasjon om hvor kjedebrudd plasseres og hvordan informasjonen formidles gjennom skilt, tegninger og annen teknisk dokumentasjon.

3 Vurdering av endringen

3.1 R - pålitelighet

Endringen sikrer entydig angivelse av kjedebrudd og vil dermed øke pålitelighet av kilometreringsinformasjon.

3.2 A - tilgjengelighet

Endringen påvirker ikke tilgjengelighet.

3.3 M - vedlikeholdbarhet

Entydig angivelse av kjedebrudd vil gjøre det enklere å vedlikeholde informasjon om kilometrering og kjedebrudd.

3.4 S - sikkerhet

Endringen har ingen direkte betydning for sikkerhet, men mer entydig informasjon om stedsangivelse kan ha en indirekte positiv betydning for sikkerhet.

3.5 L - levetid og kapasitet

Endringen påvirker ikke levetid eller kapasitet.

3.6 Ø - økonomi

Endringen påvirker ikke økonomi direkte, men mer entydig informasjon kan indirekte redusere kostnader gjennom mindre sannsynlighet for feil i prosjektering og planlegging av vedlikehold.

3.7 K - klima og miljø

Endringen påvirker ikke klima eller miljø.

3.8 Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

3.9 Høringskommentarer

Kommentar fra Bjørn Ivar Olsen:

Ser at forslagsteksten ikke omfatter tegninger (Elektro Høyspenning EH) disse bør vel også omfattes da disse tegningene innehar referanser til kilometerverdi for plassering av objekter og som sådan bør ha samme nøyaktighetsgrad som sportegninger.


FT: referanse til EH tegninger tilføyes i forslag.

4 Innstilling fra fagansvarlig

Forslaget anbefales for å tydeliggjøre hvordan kjedebrudd skal angis på tegninger og annen teknisk dokumentasjon.

Forslaget om tekstangivelse vil bli implementert gjennom nytt krav c) "Angivelse av kjedebrudd på tegninger og annen teknisk dokumentasjon".

Forslag om skiltplassering er allerede ivaretatt i regler for Plassering av skilt langs sporet.

Forslagstekst i https://trv.banenor.no/wiki/Overbygning/Prosjektering/Sporets_tras%C3%A9#Kjedebrudd:


c) Angivelse av kjedebrudd på tegninger og annen teknisk dokumentasjon

Utførelse:

Kjedebruddet skal angis i tekst som:

Km.<Verdi1>=Km.<Verdi2> (<Fortegn><Differanse>m)

 • Verdi1 = kilometerverdi nærmest Oslo
 • Verdi2 = kilometerverdi lengst fra Oslo
 • Differanse = (Verdi2 - Verdi1)
 • Fortegnet vises eksplisitt som "+" dersom differansen er positiv
 • Verdiene og differansen skal angis med seks desimaler (millimeter presisjon) i sportegninger og tegninger for elektro høyspenning
 • Verdiene og differansen skal angis med tre desimaler (meter presisjon) i signaltegninger
Eksempel 1: "Km.16,720113=Km.19,836792 (+3116,679m)" (på sportegning og tegninger for elektro høyspenning)

Eksempel 2: "Km.16,720=Km.19,836 (+3116m)" (på signaltegning)

Eksempel 3: "Km.65,200=Km.63,086(HB) (-2114m)" (på signaltegning)

5 Behandling i godkjenningsrådet

5.1 Trafikk

ok--Erik Borgersen (diskusjon) 1. sep. 2020 kl. 12:17 (CEST)

5.2 Prosjekter

OK--Jse (diskusjon) 1. sep. 2020 kl. 14:48 (CEST)ok--Magheg (diskusjon) 3. sep. 2020 kl. 11:20 (CEST)

5.3 Infrastruktureier

Ok--Tbr (diskusjon) 2. sep. 2020 kl. 22:42 (CEST)

5.4 Teknologi

ok --Christopher Schive (diskusjon) 3. sep. 2020 kl. 12:50 (CEST)

5.5 Konklusjon

Endringen gjennomføres

Hjelpetekst: Husk å endre kategori til \"Endringsartikler til godkjenning\" når forslaget er klart!