530 2021 Endringsartikkel 3028

1 Endringsinformasjon

EndringsID 3028
Forslagsdato 23.06.2021
Forslagsstiller Frode Teigen
Klassifisering Kravendring
Bok 530 Overbygning, prosjektering
Kapittel Sporkonstruksjoner
Avsnitt 7.4.2 Overbygningsklasser
Forslagstekst Krav om at det bare skal brukes skjøter i forsterket utgave i overbygningsklasse c og d bør fjernes. Ny teknisk spesifikasjon for limte isolerte skjøter ivaretar mekaniske styrke uten at det er nødvendig med forsterkede lasker for å tilfredsstille dette.
Referansedokumenter https://trv.banenor.no/ts/Overbygning/Limte_isolerte_skj%C3%B8ter_med_st%C3%A5llasker

2 Systemdefinisjon

Isolerte skinneskjøter brukes for å dele inn sporet i sporfelter for signalsystemet og for å skille mellom seksjoner i returledningen av kjørestrømmen.

3 Vurdering av endringen

3.1 R - pålitelighet

Pålitelighet sikres gjennom at krav til teknisk spesifikasjon for limte isolerte skjøter ivaretar mekaniske styrke uten at det er nødvendig med forsterkede lasker.

3.2 A - tilgjengelighet

Tilgjengelighet sikres gjennom at teknisk spesifikasjon for limte isolerte skjøter ivaretar mekaniske styrke uten at det er nødvendig med forsterkede lasker.

3.3 M - vedlikeholdbarhet

Litt bedre vedlikeholdbarhet som følge av at det er enklere å plassere skjøt i forhold til befestigelse når laskene ikke er forsterket.

3.4 S - sikkerhet

Sikkerhet er ivaretatt ved at teknisk spesifikasjon for limte isolerte skjøter sikrer mekaniske styrke uten at det er nødvendig med forsterkede lasker.

3.5 L - levetid og kapasitet

Levetid sikres ved at teknisk spesifikasjon for limte isolerte skjøter ivaretar mekaniske styrke og dermed levetid uten at det er nødvendig med forsterkede lasker.

3.6 Ø - økonomi

Økonomi påvirkes ikke av denne endringen

3.7 K - klima og miljø

Klima eller miljø påvirkes ikke av denne endringen

3.8 Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

https://trv.banenor.no/ts/Overbygning/Limte_isolerte_skj%C3%B8ter_med_st%C3%A5llasker

3.9 Høringskommentarer

4 Innstilling fra fagansvarlig

Rammeavtale for levering av isolerte skjøter inneholder ikke skjøter med "forsterkede lasker", og da ny teknisk spesifikasjon for limte isolerte skjøter ivaretar mekaniske styrke uten at det er nødvendig med forsterkede lasker, bør kravet til skjøter med forsterkede lasker i overbygningsklasse c og d fjernes.

5 Behandling i godkjenningsrådet

5.1 Trafikk

ok--Erik Borgersen (diskusjon) 3. sep. 2021 kl. 08:07 (CEST)

5.2 Prosjekter

OK--Jse (diskusjon) 2. sep. 2021 kl. 16:15 (CEST) OK --Nerbre (diskusjon) 2. sep. 2021 kl. 22:18 (CEST) ok--Magheg (diskusjon) 3. sep. 2021 kl. 08:11 (CEST)

5.3 Infrastruktureier

ok--Tbr (diskusjon) 2. sep. 2021 kl. 15:36 (CEST)

5.4 Teknologi

ok --Christopher Schive (diskusjon) 3. sep. 2021 kl. 08:40 (CEST)

5.5 Konklusjon

Endringen gjennomføres