530 2021 Endringsartikkel 3087

1 Endringsinformasjon

EndringsID 3087
Forslagsdato 01.09.2021
Forslagsstiller Christian Wesenberg
Klassifisering Nytt krav
Bok 530 Overbygning, prosjektering
Kapittel Publikumsarealer
Avsnitt Hinderfri gangforbindelse
Forslagstekst Forslag om nytt krav til maksimalt tverrfall på 2% for hinderfri gangforbindelse med ref. til TEK17
Referansedokumenter

EndrTRVvsHfS210714.pdf

2 Systemdefinisjon

Hinderfri gangforbindelse er adkomster som er tilpasset slik at de er tilgjengelig for alle, også personer med redusert fremkommelighet

3 Vurdering av endringen

Kravet er nødvendig for å ivareta krav i TEK17-§ 8-6. Gangatkomst til byggverk med krav om universell utforming

3.1 R - pålitelighet

Pålitelighet til adkomst påvirkes ikke av nytt krav

3.2 A - tilgjengelighet

Tilgjengelighet til adkomst påvirkes ikke av nytt krav

3.3 M - vedlikeholdbarhet

Vedlikeholdbarhet av adkomst påvirkes ikke av nytt krav

3.4 S - sikkerhet

Sikkerhet ved bruk av adkomst påvirkes ikke av nytt krav

3.5 L - levetid og kapasitet

Levetid for adkomst påvirkes ikke av nytt krav

Nytt krav sikrer tilstrekkelig kapasitet/fremkommelighet for personer med rullestoler, bagasjetraller, barnevogner o.l.

3.6 Ø - økonomi

Nytt krav kan i noen få tilfeller medføre høyere investeringskostnader

3.7 K - klima og miljø

Nytt krav påvirker ikke klima eller miljø.

3.8 Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

Byggteknisk forskrift (TEK17)

3.9 Høringskommentarer

4 Innstilling fra fagansvarlig

Forslaget anbefales ved å tilføye krav med følgende tekst i https://trv.banenor.no/wiki/Overbygning/Prosjektering/Publikumsareal#Hinderfri_gangforbindelse :

e) Tverrfall i hinderfri gangforbindelse skal være maksimum 2%. (Tek17).

5 Behandling i godkjenningsrådet

5.1 Trafikk

ok--Erik Borgersen (diskusjon) 2. sep. 2021 kl. 09:07 (CEST)

5.2 Prosjekter

ok--Magheg (diskusjon) 2. sep. 2021 kl. 11:25 (CEST) OK--Jse (diskusjon) 2. sep. 2021 kl. 16:26 (CEST) OK --Nerbre (diskusjon) 2. sep. 2021 kl. 22:13 (CEST)

5.3 Infrastruktureier

ok--Tbr (diskusjon) 2. sep. 2021 kl. 13:31 (CEST)

5.4 Teknologi

OK --Christopher Schive (diskusjon) 2. sep. 2021 kl. 22:17 (CEST)

5.5 Konklusjon

Endringen gjennomføres

Hjelpetekst: Husk å endre kategori til \"Endringsartikler til godkjenning\" når forslaget er klart!