530 2021 Endringsartikkel 3090

1 Endringsinformasjon

EndringsID 3090
Forslagsdato 02.09.2021
Forslagsstiller Christian Wesenberg
Klassifisering Nytt krav
Bok 530 Overbygning, prosjektering
Kapittel Publikumsarealer
Avsnitt
Forslagstekst Forslag om nytt krav til minimum høyde på 2,2 meter for hinderfri gangforbindelse med ref. til TEK17
Referansedokumenter

EndrTRVvsHfS210714.pdf

2 Systemdefinisjon

Hinderfri gangforbindelse er adkomster som er tilpasset slik at de er tilgjengelig for alle, også personer med redusert fremkommelighet.

3 Vurdering av endringen

Kravet er nødvendig for å ivareta krav i TEK17-§ 12-7.

3.1 R - pålitelighet

Pålitelighet til adkomst påvirkes ikke av nytt krav.

3.2 A - tilgjengelighet

Tilgjengelighet til adkomst påvirkes ikke av nytt krav.

3.3 M - vedlikeholdbarhet

Vedlikeholdbarhet av adkomst påvirkes ikke av nytt krav.

3.4 S - sikkerhet

Sikkerhet ved bruk av adkomst påvirkes ikke av nytt krav.

3.5 L - levetid og kapasitet

Levetid for adkomst påvirkes ikke av nytt krav

Nytt krav sikrer tilstrekkelig kapasitet/fremkommelighet.

3.6 Ø - økonomi

Nytt krav kan i noen sjeldne tilfeller medføre høyere investeringskostnader.

3.7 K - klima og miljø

Nytt krav påvirker ikke klima eller miljø.

3.8 Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

Byggteknisk forskrift (TEK17)

3.9 Høringskommentarer

4 Innstilling fra fagansvarlig

Forslaget anbefales ved å tilføye krav med følgende tekst i https://trv.banenor.no/wiki/Overbygning/Prosjektering/Publikumsareal#Hinderfri_gangforbindelse :

f) I hinderfri gangforbindelse skal fri høyde være minst 2,2m.

5 Behandling i godkjenningsrådet

5.1 Trafikk

ok--Erik Borgersen (diskusjon) 3. sep. 2021 kl. 08:09 (CEST)

5.2 Prosjekter

OK--Jse (diskusjon) 2. sep. 2021 kl. 16:28 (CEST) OK --Nerbre (diskusjon) 2. sep. 2021 kl. 22:12 (CEST) ok--Magheg (diskusjon) 3. sep. 2021 kl. 08:14 (CEST)

5.3 Infrastruktureier

ok--Tbr (diskusjon) 2. sep. 2021 kl. 15:35 (CEST)

5.4 Teknologi

ok--Christopher Schive (diskusjon) 3. sep. 2021 kl. 08:42 (CEST)

5.5 Konklusjon

Endringen gjennomføres/forkastes

Hjelpetekst: Husk å endre kategori til \"Endringsartikler til godkjenning\" når forslaget er klart!