530 2022 Endringsartikkel 3124

1 Endringsinformasjon

EndringsID 3124
Forslagsdato 18.10.2021
Forslagsstiller Ingeborg Tulluan
Klassifisering Nytt krav
Bok 530 Overbygning, prosjektering
Kapittel Spor på bruer
Avsnitt Plassering av glideskjøter
Forslagstekst Det står fra tidligere i Teknisk spesifikasjon at radius skal være større enn 250 m.

Jeg har sett i regelverket også. Kapittel Spor på bruer, det står ikke noe om krav til horisontal kurveradius der. Burde ikke samme krav stått der ?

Vertikal kurveradius har ikke krav på noen av de to steder (regelverk/spesifikasjon). Er det behov for det ?

Referansedokumenter https://trv.banenor.no/ts/Overbygning/Glideskj%C3%B8ter

2 Systemdefinisjon

Krav til plassering av glideskjøter skal sikre at glideskjøtens funksjon, vedlikeholdbarhet og levetid ivaretas ved at bruken er innenfor betingelser/grenseverdier som skjøten er dimensjonert for.

3 Vurdering av endringen

3.1 R - pålitelighet

Krav til minimum kurveradier for plassering av glideskjøt sikrer samsvar med skjøtenes spesifikasjoner og vil dermed bidra til skjøtens pålitelighet.

3.2 A - tilgjengelighet

Økt pålitelighet og vedlikeholdbarhet sikrer god tilgjengelighet.

3.3 M - vedlikeholdbarhet

Krav til minimum kurveradier for plassering av glideskjøt bidrar til økt kompatibilitet ved fremtidig utskifting av glideskjøter.

3.4 S - sikkerhet

Endringen har ingen direkte betydning for sikkerhet.

3.5 L - levetid og kapasitet

Krav til minimum kurveradier for plassering av glideskjøt bidrar til økt levetid, da små kurveradier begrenser levetid på grunn av økt slitasje.

Kapasitet påvirkes ikke av denne endringen

3.6 Ø - økonomi

Endringen, vil begrense geometri/plassering av nye lange konstruksjoner som krever glideskjøt, men i praksis vil ikke dette ha noen nevneverdig betydning da det svært begenset behov for å prosjektere konstruksjoner med radier under 250 meter (Hor) / 10 000 meter (Vert).

Økt levetid for glideskjøter medfører mindre livsløpskostnader.

3.7 K - klima og miljø

Hverken klima eller miljø blir påvirket av denne endringen.

3.8 Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

https://trv.banenor.no/ts/Overbygning/Glideskj%C3%B8ter

3.9 Høringskommentarer

4 Innstilling fra fagansvarlig

Som en følge av at det ikke er krav til leverandør å produsere glideskjøter til bruk i spor med mindre radius enn 250 meter, bør TRV inneholde krav til at glideskjøter ikke skal plasseres i spor med mindre horisontalradius.

Det bør også settes krav til minimum vertikalradius for plassering av glideskjøter. Her er det naturlig med samme krav som for sporveksler - min. 10 000m.

Forslaget anbefales med følgende nye krav tilføyd i https://trv.banenor.no/wiki/Overbygning/Prosjektering/Spor_p%C3%A5_bruer#Plassering_av_glideskj.C3.B8ter:

TRV XXXXX:

Minimum horisontal kurveradius for plassering av glideskjøt er 250m.


TRV XXXXX:

Minimum vertikal kurveradius for plassering av glideskjøt er 10 000m.

5 Behandling i godkjenningsrådet

5.1 Trafikk

ok--Erik Borgersen (diskusjon) 2. feb. 2022 kl. 13:05 (CET)

5.2 Prosjekter

OK --Nerbre (diskusjon) 3. feb. 2022 kl. 16:28 (CET) OK--Jse (diskusjon) 3. feb. 2022 kl. 23:43 (CET) ok--Magheg (diskusjon) 4. feb. 2022 kl. 08:06 (CET)

5.3 Infrastruktureier

ok--Tbr (diskusjon) 3. feb. 2022 kl. 18:05 (CET)

5.4 Teknologi

OK --Christopher Schive (diskusjon) 3. feb. 2022 kl. 21:03 (CET)

5.5 Konklusjon

Endringen gjennomføres

Hjelpetekst: Husk å endre kategori til \"Endringsartikler til godkjenning\" når forslaget er klart!