530 2022 Endringsartikkel 3227

1 Endringsinformasjon

EndringsID 3227
Forslagsdato 07.03.2022
Forslagsstiller Frode Teigen
Klassifisering Kravendring
Bok 530 Overbygning, prosjektering
Kapittel 5 Sporets trase
Avsnitt 4.2 Vertikalkurver
Forslagstekst Krav TRV 02465 tillater vertikalkurve ned til 500 (250) meter for sidespor. Dette er ikke i henhold til TSI INF som har minimumskrav 900 meter.

Krav TRV 02465 bør endres til minimum 900 meter

Referansedokumenter TSI Infrastruktur 2014

2 Systemdefinisjon

Vertikalkurvaturen betraktes som et langsliggende profil, hvor traséen litt forenklet sagt endrer seg mellom stigning og fall. Vertikalkurvens radius fastsettes normalt ved å ta hensyn til reduksjon av aksellasten i vertikalkurver i høybrekk. Videre må det tas hensyn til klaringen mellom spor og rullende materiell, som blir dimensjonerende størrelse for spor som trafikkeres med lave hastigheter.

3 Vurdering av endringen

3.1 R - pålitelighet

Påliteligheten øker ved å tilfredsstille TSI INF.

3.2 A - tilgjengelighet

Ingen endring i tilgjengelighet

3.3 M - vedlikeholdbarhet

Ingen endring i vedlikeholdbarhet

3.4 S - sikkerhet

Ingen endring i sikkerhet

3.5 L - levetid og kapasitet

Ingen endring i levetid og kapasitet

3.6 Ø - økonomi

Ingen endring i økonomi

3.7 K - klima og miljø

Ingen endring i klima og miljø

3.8 Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

TSI Infrastruktur

3.9 Høringskommentarer

4 Innstilling fra fagansvarlig

Krav TRV 02465 tillater vertikalkurve ned til 500 (250) meter for sidespor. Dette er ikke i henhold til TSI INF som har minimumskrav 900 meter. Krav TRV 02465 bør derfor endres til minimum 900 meter (høybrekk) og 500 meter (lavbrekk). Banedanmark sitt Regelverk stiller samme krav for sidespor, mens Trafikverket har et minimumskrav på 900 meter (høybrekk) og 600 meter (lavbrekk).

På grunnlag av hva som er skrevet foran, kravendringen anbefales:

TRV:02465 a) Minste vertikalkurveradier: Vertikalkurver (RV) skal ikke være mindre enn som gitt i Tabell: Krav til vertikalkurver for nye baner eller Tabell: Krav til vertikalkurver for eksisterende baner.

For sidespor er minste vertikalradius 1500 m (normale krav) og 900 m (minste krav) i høybrekk og 500 (minste krav) i lavbrekk.

5 Behandling i godkjenningsrådet

5.1 Trafikk

ok--Erik Borgersen (diskusjon) 6. sep. 2022 kl. 09:58 (CEST) Regner med at man med sidespor også mener skiftespor.

5.2 Prosjekter

OK--Jse (diskusjon) 5. sep. 2022 kl. 09:57 (CEST) ok--Magheg (diskusjon) 7. sep. 2022 kl. 15:26 (CEST) ok --Nerbre (diskusjon) 7. sep. 2022 kl. 14:19 (CEST)

5.3 Infrastruktureier

ok--Tbr (diskusjon) 6. sep. 2022 kl. 17:01 (CEST)

5.4 Teknologi

ok --Christopher Schive (diskusjon) 7. sep. 2022 kl. 15:47 (CEST)

5.5 Konklusjon

Endringen gjennomføres

Hjelpetekst: Husk å endre kategori til \"Endringsartikler til godkjenning\" når forslaget er klart!