530 2022 Endringsartikkel 3380

1 Endringsinformasjon

EndringsID 3380
Forslagsdato 22.08.2022
Forslagsstiller Frode Teigen
Klassifisering Nytt krav
Bok 530 Overbygning, prosjektering
Kapittel Sporveksler
Avsnitt Hovedmål
Forslagstekst I tråd med ny rammeavtale for sporveksler, hvor det skal leveres sporveksler for høye aksellaster, må det tilføyes ny tabell med følgende sporveksler for aksellaster over 25 tonn:

- 1:9 R300 - 1:12 R500 - 1:14 R760

Referansedokumenter

2 Systemdefinisjon

For å ivareta levetid og livsløpskostnader, må sporveksler dimensjoneres for å motstå aktuelle trafikklaster. Tungtransportbaner som Ofotbanen har langt høyere aksellaster enn det øvrige jernbanenettet. Det er derfor nødvendig med sporkomponenter som er spesielt tilpasset disse høye aksellastene.

3 Vurdering av endringen

3.1 R - pålitelighet

Sporveksler dimensjonert for 35 tonn aksellast sikrer bedre pålitelighet ved bruk på Ofotbanen.

3.2 A - tilgjengelighet

God tilgjengelighet sikres gjennom bedre pålitelighet og uendret vedlikeholdbarhet

3.3 M - vedlikeholdbarhet

Vedlikeholdbarheten er uendret i forhold til sporveksler for normal trafikk.

3.4 S - sikkerhet

Sporveksler dimensjonert for 35 tonn aksellast reduserer sannsynlighet for kritiske feil ved bruk på Ofotbanen.

3.5 L - levetid og kapasitet

Sporveksler dimensjonert for 35 tonn aksellast sikrer lengre levetid ved bruk på Ofotbanen.

Sporveksler dimensjonert for 35 tonn aksellast bidrar til høyere kapasitet på Ofotbanen.

3.6 Ø - økonomi

Bedre pålitelighet og lengre levetid vil bidra til lavere livsløpskostnader.

3.7 K - klima og miljø

Endringen har ingen direkte betydning for klima eller miljø.

3.8 Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

Bane NOR Teknisk spesifikasjon - Sporveksler,_kryss_og_sporforbindelser

3.9 Høringskommentarer

4 Innstilling fra fagansvarlig

Med bakgrunn i planlagt økning av aksellast på Ofotbanen til 35 tonn aksellast, og ny rammeavtale for sporveksler anbefales endringen.

Endringen anbefales ved å til føye ny tabell i https://trv.banenor.no/wiki/Overbygning/Prosjektering/Sporveksler#Hovedmål:

Sporveksler for høye aksellaster, hovedmål
Profil Sviller Stigning Radius A B C D L E F Total masse Tegn.nr
60E1 Betong 1:9 R300 1) 16615 19780 16615 3165 36395 KO-068389
Betong 1:8,21 R300 2) 18198 18198 18198 - 36395 KO-068389
Betong 1:11,3 R500 2) 21705 21705 21705 - 43410 KO-068390
Betong 1:12 R500 1) 20797 22613 20797 1816 43410 KO-068390
Betong 1:14 R760 2) 27108 27108 27108 - 54216 KO-068391
Betong 1:15 R760 1) 25305 28911 25305 3606 54216 KO-068391

Alle mål er i mm.

Alle sporveksler har bevegelig skinnekryss

1) Sporveksel med rett spor etter bakkant i avvik.

2) Sporveksel med gjennomgående radius i avvik.

5 Behandling i godkjenningsrådet

5.1 Trafikk

ok--Erik Borgersen (diskusjon) 7. sep. 2022 kl. 09:26 (CEST)

5.2 Prosjekter

OK--Jse (diskusjon) 6. sep. 2022 kl. 13:03 (CEST) ok --Nerbre (diskusjon) 7. sep. 2022 kl. 14:48 (CEST) ok--Magheg (diskusjon) 7. sep. 2022 kl. 15:20 (CEST)

5.3 Infrastruktureier

ok--Tbr (diskusjon) 6. sep. 2022 kl. 17:16 (CEST)

5.4 Teknologi

ok --Christopher Schive (diskusjon) 7. sep. 2022 kl. 15:54 (CEST)

5.5 Konklusjon

Endringen gjennomføres

Hjelpetekst: Husk å endre kategori til \"Endringsartikler til godkjenning\" når forslaget er klart!