530 2023 Endringsartikkel 3639

1 Endringsinformasjon

EndringsID 3639
Forslagsdato 25.04.2023
Forslagsstiller Juan Barrera
Klassifisering Nytt krav
Bok 530 Overbygning, prosjektering
Kapittel Overbygning/Prosjektering/Sporveksler
Avsnitt
Forslagstekst Stillblokkloddet (eller sporveksellodd) skal være slik malt at den øvre halvdel av loddet er hvit og den nedre halvdel svart når sporvekselen ligger i normalstilling.

Det kan, med fordel, henvises til KO-700328-000_000_001.

Kravet kan eventuelt legges inn under Signal/Prosjektering/Sporveksel- og sporsperreutrustning https://trv.banenor.no/wiki/Signal/Prosjektering/Sporveksel-_og_sporsperreutrustning#Kontroll.C3.A5s_og_rigel_for_sporveksel

Referansedokumenter

KO-700328-000_000_001.PDF

2 Systemdefinisjon

Omstilling med stillbukk er en manuell metode å legge om sporveksler. Her benyttes en arm med et lodd i den ene enden hvor dette er markert (fargelagt) slik at det kan identifisere hvilken stilling sporvekselen ligger i.

3 Vurdering av endringen

Forslaget innebærer at gjeldende praksis reguleres gjennom krav i teknisk regelverk, noe som sikrer lik og gjennkjennbar utforming.

3.1 R - pålitelighet

Endringen påvirker ikke systemets pålitelighet

3.2 A - tilgjengelighet

Endringen påvirker ikke systemets tilgjengelighet.

3.3 M - vedlikeholdbarhet

Endringen påvirker ikke systemets vedlikeholdbarhet.

3.4 S - sikkerhet

Endringen sikrer lik utforming og gjenkjennbarhet slik at sannsynlighet for mistolkninger reduseres

3.5 L - levetid og kapasitet

Endringen påvirker hverken levetid eller kapasitet.

3.6 Ø - økonomi

Endringen påvirker ikke levetidskostnader for sporveksellodd.

3.7 K - klima og miljø

Endringen har ingen betydning for klima og miljø.

3.8 Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

KO-700328

3.9 Høringskommentarer

4 Innstilling fra fagansvarlig

Endringen anbefales ved å tilføye nytt krav i Overbygning/Prosjektering/Sporveksler#Omstilling og låsing:

TRV:XXX

Sporveksellodd skal være slik malt at den øvre halvdel av loddet er hvit og den nedre halvdel svart når sporvekselen ligger i normalstilling. Se tegning KO-700328

5 Behandling i godkjenningsrådet

5.1 Trafikk

OK--Erik Borgersen (diskusjon) 30. aug. 2023 kl. 08:45 (UTC)

5.2 Prosjekter

OK--Jse (diskusjon) 28. aug. 2023 kl. 12:46 (UTC) ok --Nerbre (diskusjon) 30. aug. 2023 kl. 20:00 (UTC) ok--Magheg (diskusjon) 6. sep. 2023 kl. 07:36 (UTC)

5.3 Infrastruktureier

Ok--Tbr (diskusjon) 4. sep. 2023 kl. 20:56 (UTC)

5.4 Teknologi

OK--Christopher Schive (diskusjon) 6. sep. 2023 kl. 10:13 (UTC)

5.5 Konklusjon

Endringen gjennomføres

Hjelpetekst: Husk å endre kategori til \"Endringsartikler til godkjenning\" når forslaget er klart!