530 2023 Endringsartikkel 3652

1 Endringsinformasjon

EndringsID 3652
Forslagsdato 09.05.2023
Forslagsstiller Hege Narvåg
Klassifisering Nytt krav
Bok 530 Overbygning, prosjektering
Kapittel 14
Avsnitt
Forslagstekst I forbindelse med forlengelser av plattformer, som ikke er en vesentlig endring, vil det være behov for å heve ny del av plattform til 76cm mens eksisterende del er lavere. En oppramping mellom eksisterende og ny plattform må ha en stigning langs togsiden. Stigningen må være slik at av- og påstigning kan foregå sikkert og komfortabelt, og at heis / ramper fra tog kan legge seg mot plattform uten at det oppstår mer enn 2cm glippe mellom heis / rampe og plattformdekket. Dette betyr at en oppramping må ha en stigning på 2%. Dette vil tilsvare tverrfallet på plattform. Lengden på en oppramping mellom 55cm og 76cm vil for eksempel bli 10,5m. På denne måten legge vil til rette for at deler av plattformen kan bli universelt utformet, og bidra til effektiv stasjonsopphold. Vårt forslag er at 2% stigning langs plattform mellom to plattformhøyder, innarbeides i regelverket.
Referansedokumenter

2 Systemdefinisjon

Plattformhøyde har betydning for av- og påstigning til passasjertog. Universell utforming krever trinnløs av- og påstigning, noe som krever plattformhøyde på 760 mm. Ved oppgradering av eksisterende plattformer med lavere høyde vil det i enkelte tilfeller være aktuelt med 2 ulike høyder, noe som krever en overgang (rampe) mellom de delene med ulik høyde.

Rullestolrampe er en mobil rampe som for noen togtyper er nødvendig for å kunne trille rullestolbrukere av- og på toget.

3 Vurdering av endringen

Forslaget anbefales for å ivareta sikker av- og påstigning og bruk av rullestolrampe i overganger mellom to ulike plattformhøyder.

3.1 R - pålitelighet

Endringen vil sikre pålitelig funksjon av rullestolrampe om denne må plasseres i overgangen mellom to plattformhøyder.

3.2 A - tilgjengelighet

Endringen vil sikre at rullestolrampe er tilgjengelig selv om denne må plasseres i overgangen mellom to plattformhøyder.

3.3 M - vedlikeholdbarhet

Vedlikeholdbarhet påvirkes ikke av denne endringen.

3.4 S - sikkerhet

Endringen ivaretar sikker bruk av rullestolrampe om denne må plasseres i overgangen mellom to plattformhøyder.

3.5 L - levetid og kapasitet

Endringen påvirker ikke levetid eller kapasitet.

3.6 Ø - økonomi

Endringen kan medføre marginalt høyere kostnader til å etablere overgang mellom to høyder med slakere stigning.

3.7 K - klima og miljø

Endringen påvirker ikke klima eller miljø.

3.8 Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

3.9 Høringskommentarer

4 Innstilling fra fagansvarlig

Forslaget anbefales for å ivareta sikker av- og påstigning og bruk av rullestolrampe i overganger mellom to ulike plattformhøyder. Det anbefales å tilføye et nytt krav i Overbygning/Prosjektering/Plattformer og spor på stasjoner#Plattformhøyder og avstand spormidt - plattformkant med følgende tekst:

TRV:XXXXX

Overgang mellom to ulike plattformhøyder skal anlegges med maksimal stigning på 2% i plattformens lengderetning.

5 Behandling i godkjenningsrådet

5.1 Trafikk

OK--Erik Borgersen (diskusjon) 30. aug. 2023 kl. 08:48 (UTC)

5.2 Prosjekter

OK--Jse (diskusjon) 21. aug. 2023 kl. 06:41 (UTC) OK, men etter det jeg ser i farten er det ikke regulert i TRV muligheten for å ha både høye og lave partier på samme plattform? Det burde ikke være fritt fram for dette som skaper behov for denne regelendringen. --Nerbre (diskusjon) 30. aug. 2023 kl. 20:12 (UTC)

FT: Intensjonen med kravet er ikke at ulik plattformhøyde kan aksepteres på generelt grunnlag. Hovedregel er at det skal bygges 760 mm plattformhøyde (ref endringsartikkel 3730). Ulik plattformhøyde vil uansett kunne oppstå, f.eks. ved trinnvis oppgradering, ved verneverdige bygninger o.l). I slike tilfeller er det viktig å unngå for bratte overganger for å sikre mulighet for bruk av rullestolrampe. ok--Magheg (diskusjon) 6. sep. 2023 kl. 09:17 (UTC)

5.3 Infrastruktureier

Ok--Tbr (diskusjon) 4. sep. 2023 kl. 20:58 (UTC)

5.4 Teknologi

OK--Christopher Schive (diskusjon) 6. sep. 2023 kl. 10:14 (UTC)

5.5 Konklusjon

Endringen gjennomføres

Hjelpetekst: Husk å endre kategori til \"Endringsartikler til godkjenning\" når forslaget er klart!