530 2023 Endringsartikkel 3714

1 Endringsinformasjon

EndringsID 3714
Forslagsdato 13.07.2023
Forslagsstiller Håkon Elvsaas
Klassifisering Kravendring
Bok 530 Overbygning, prosjektering
Kapittel 530
Avsnitt TRV:02341 og TRV:02407
Forslagstekst I regelverksteksten står det at både km og profil skal angis med tre desimaler, dvs. nøyaktighet på 1 m. Med tanke på at traseringspunkter (KO-HOT og KO-VET) i stadig større grad angis med desimeternøyaktighet i BaneData, foreslår jeg å også endre til fire desimaler for km og profil. Skiltene for traseringspunkter endres da tilsvarende, slik at de får fire desimaler i stedet for dagens tre.

Ved utplassering av skilter for punkter som i BaneData kun er registrert med tre desimaler i dag, vil det være naturlig å legge på en null bakerst. Dette kan være opptil 0,5 m feil. Et punkt som egentlig ligger på km 123,45649 kan ligge registrert på 123,456 i BaneData, og plassering på 123,4560 blir følgelig ikke helt riktig (uten at en får gjort noe med det).

Det benyttes allerede eget skilt for eksakte kjedebrudd, hvor nøyaktigheten er nede på mm-nivå.

Referansedokumenter

2 Systemdefinisjon

Stedfesting av profiler og objekter i sporet gjøres (i tillegg til koordinater) ved å angi en km-verdi langs strekningen.

3 Vurdering av endringen

Endringen sikrer samsvar mellom TRV og Banedata mht. oppløsning på stedsangivelse.

3.1 R - pålitelighet

Endringen påvirker ikke pålitelighet.

3.2 A - tilgjengelighet

Endringen kan medføre marginalt bedre tilgjengelighet gjennom økt vedlikeholdbarhet.

3.3 M - vedlikeholdbarhet

Endringen kan i noen tilfeller øke vedlikeholdbarhet gjennom enklere identifisering av objekter som krever nøyaktig stedsangivelse.

3.4 S - sikkerhet

Sikkerhet påvirkes ikke av denne endringen

3.5 L - levetid og kapasitet

Levetid og kapasitet påvirkes ikke av denne endringen

3.6 Ø - økonomi

Endringen krever en ekstra desimal på noen skilt med km-angivelse, men dette vurderes til å ikke ha noen kostnadsmessig betydning.

3.7 K - klima og miljø

Klima og miljø påvirkes ikke av denne endringen

3.8 Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

3.9 Høringskommentarer

4 Innstilling fra fagansvarlig

Forslaget anbefales med følgende tekst:

TRV:02341

Profil: Profil skal angis i meter med en desimal.


TRV:02407

Kilometerangivelse: Kilometer skal angis i km med fire desimaler, det vil si på nærmeste hele desimeter.

5 Behandling i godkjenningsrådet

5.1 Trafikk

OK--Erik Borgersen (diskusjon) 30. aug. 2023 kl. 08:59 (UTC)

5.2 Prosjekter

OK--Jse (diskusjon) 28. aug. 2023 kl. 12:50 (UTC) ok --Nerbre (diskusjon) 30. aug. 2023 kl. 20:15 (UTC) ok--Magheg (diskusjon) 6. sep. 2023 kl. 07:37 (UTC)

5.3 Infrastruktureier

Ok--Tbr (diskusjon) 4. sep. 2023 kl. 20:59 (UTC)

5.4 Teknologi

OK--Christopher Schive (diskusjon) 6. sep. 2023 kl. 10:16 (UTC)

5.5 Konklusjon

Endringen gjennomføres

Hjelpetekst: Husk å endre kategori til \"Endringsartikler til godkjenning\" når forslaget er klart!