531 2011 Endringsartikkel 183

Endringsinformasjon

EndringsID 183
Forslagsdato 2011-12-15
Forslagsstiller Frode Teigen
Klassifisering Nytt krav
Bok 531
Kapittel Vedlegg/Arbeidsanvisning for Thermit skinnesveising
Avsnitt Forebygging av brann
Forslagstekst Foreslår nytt avsnitt "Forebygging av brann" med følgende tekst:


  • Ved sveising i eller nær brennbare konstruksjoner eller brennbar vegetasjon, skal alltid egnet slokkeredskap være plassert lett tilgjengelig i umiddelbar nærhet av sveisestedet.
  • Ved sveising i tresvillespor skal det alltid medbringes vann for å slokke evt. branntilløp i sviller
  • Under sliping i eller nær brennbare konstruksjoner eller brennbar vegetasjon, skal brennbart materiale/vegetasjon beskyttes mot slipegnister ved å benytte duk/presenning. Slipemaskinner skal ha påmontert gnistfanger.
  • Slagg, digel og formrester skal alltid fjernes til trygg avstand fra brennbart materiale etter at grovsliping er utført
  • Ved sveising i eller nær brennbare konstruksjoner skal ikke arbeidsstedet forlates før det er sikret at alle glør eller gnister er slukket. Det skal holdes kontroll i min. 1 time etter avsluttet sveise- og slipearbeid.
Referansedokumenter

Vurdering av endringen

R - pålitelighet

Endring påvirker ikke pålitelighet

A - tilgjengelighet

Endring påvirker ikke tilgjengelighet

M - vedlikeholdbarhet

Endring påvirker ikke vedlikeholdbarhet

S - sikkerhet

Bedre sikkerhet mot brann ved at krav til brannsikring implementeres

L - levetid

Endring påvirker ikke levetid

K - kapasitet

Endring påvirker ikke kapasitet

Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

Høringskommentarer

Innstilling fra fagansvarlig

Endringen presiserer nødvendige brannsikringstiltak ved sveising og sliping i eller nær brennbare konstruksjoner.

Klar for behandling i godkjenningsrådet

Ja.

Behandling i godkjenningsrådet

Forslaget er behandlet

Konklusjon: Endringen gjennomføres/endringen forkastes

Endringen gjennomføres.