531 2011 Endringsartikkel 185

1 Endringsinformasjon

EndringsID 185
Forslagsdato 2011-12-16
Forslagsstiller Frode Teigen
Klassifisering Nytt krav
Bok 531
Kapittel Helsveist spor
Avsnitt Kvalitetssikring av sveisearbeidene
Forslagstekst Foreslår å tilføye nytt avsnitt "Godkjenning av sveiseentrepenør" med følgende tekst:


En virksomhet som skal være ansvarlig for utføring av sveisearbeider i Jernbaneverkets spor skal ha sertifikat som viser at virksomheten har et kvalitetssystem som tilfredstiller kravene i EN 3834-2 og avsnitt 3.3, 3.4 og 3.5. Sertifikatet skal utstedes av 3. part sertifiseringsorgan.

Ved bruk av underentrepenører som ikke er sertifisert skal ansvaret for kvaliteten av sveisearbeidene fortsatt ligge hos sertifisert virksomhet.


Referansedokumenter

2 Vurdering av endringen

2.1 R - pålitelighet

Pålitelighet blir ikke påvirket av denne endringen

2.2 A - tilgjengelighet

Tilgjengelighet blir ikke påvirket av denne endringen

2.3 M - vedlikeholdbarhet

Vedlikeholdbarhet blir ikke påvirket av denne endringen

2.4 S - sikkerhet

Bedre sikkerhet kan oppnås ved å stille strengere krav til sveiseentrepenørers kvalitetssystem

2.5 L - levetid

Lengre levetid kan oppnås gjennom ved å stille strengere krav til sveiseentrepenørers kvalitetssystem

2.6 K - kapasitet

Kapasitet blir ikke påvirket av denne endringen

2.7 Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

2.8 Høringskommentarer

3 Innstilling fra fagansvarlig

Endring vil gjøre det enklere å holde kontroll med at entrepenører som utfører sveisearbeid har et tilfredsstillende kvalitetsystem

Endring vil harmonisere med Trafikverkets regler, BVS 524.20, avsnitt 5.4. En slik harmonisering er fordelaktig med tanke på stor utveksling av arbeidskraft for skinnesveising mellom Norge og Sverige

3.1 Klar for behandling i godkjenningsrådet

Ja.

4 Behandling i godkjenningsrådet

Forslaget er behandlet

5 Konklusjon: Endringen gjennomføres/endringen forkastes

Endringen gjennomføres