531 2012 Endringsartikkel 341

1 Endringsinformasjon

EndringsID 341
Forslagsdato 2012-05-07 10:36:37
Forslagsstiller Harald Schjelderup
Klassifisering Kravendring
Bok 531
Kapittel Arbeidsanvisning for sveisekontroll
Avsnitt Kontrollutrustning
Forslagstekst Beskrivelse av kontrollutrustning gjøres uavhengig av bestemt fabrikat.


Referansedokumenter

2 Vurdering av endringen

2.1 R - pålitelighet

Pålitelighet påvirkes ikke av endringen

2.2 A - tilgjengelighet

Tilgjengelighet påvirkes ikke av endringen

2.3 M - vedlikeholdbarhet

Vedlikeholdbarhet påvirkes ikke av endringen

2.4 S - sikkerhet

Sikkerhet påvirkes ikke av endringen

2.5 L - levetid

Levetid påvirkes ikke av endringen

2.6 K - kapasitet

Kapasitet påvirkes ikke av endringen

2.7 Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

2.8 Høringskommentarer

3 Innstilling fra fagansvarlig

Endringen bør gjennomføre da det er uheldig og lite hensiktsmessig å oppgi spesifikk produsent av kontrollutrustning

3.1 Klar for behandling i godkjenningsrådet

Ja

4 Behandling i godkjenningsrådet

Endringen gjennomføres