531 2012 Endringsartikkel 341

Endringsinformasjon

EndringsID 341
Forslagsdato 2012-05-07 10:36:37
Forslagsstiller Harald Schjelderup
Klassifisering Kravendring
Bok 531
Kapittel Arbeidsanvisning for sveisekontroll
Avsnitt Kontrollutrustning
Forslagstekst Beskrivelse av kontrollutrustning gjøres uavhengig av bestemt fabrikat.


Referansedokumenter

Vurdering av endringen

R - pålitelighet

Pålitelighet påvirkes ikke av endringen

A - tilgjengelighet

Tilgjengelighet påvirkes ikke av endringen

M - vedlikeholdbarhet

Vedlikeholdbarhet påvirkes ikke av endringen

S - sikkerhet

Sikkerhet påvirkes ikke av endringen

L - levetid

Levetid påvirkes ikke av endringen

K - kapasitet

Kapasitet påvirkes ikke av endringen

Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

Høringskommentarer

Innstilling fra fagansvarlig

Endringen bør gjennomføre da det er uheldig og lite hensiktsmessig å oppgi spesifikk produsent av kontrollutrustning

Klar for behandling i godkjenningsrådet

Ja

Behandling i godkjenningsrådet

Endringen gjennomføres