531 2012 Endringsartikkel 342

1 Endringsinformasjon

EndringsID 342
Forslagsdato 2012-05-07 10:43:49
Forslagsstiller Harald Schjelderup
Klassifisering Nytt krav
Bok 531
Kapittel Arbeidsanvisning for sveisekontroll
Avsnitt Avsøking
Forslagstekst Det foreslås å stryke krav til hastighet og pendling på søkerene. Det foreslås å endre krav om 6dB forsterkning fra et "skal" - krav til "kan"
Referansedokumenter

2 Vurdering av endringen

2.1 R - pålitelighet

Pålitelighet påvirkes ikke av endringen

2.2 A - tilgjengelighet

Tilgjengelighet påvirkes ikke av endringen

2.3 M - vedlikeholdbarhet

Vedlikeholdbarhet påvirkes ikke av endringen

2.4 S - sikkerhet

Sikkerhet påvirkes ikke av endringen

2.5 L - levetid

Levetid påvirkes ikke av endringen

2.6 K - kapasitet

Kapasitet påvirkes ikke av endringen

2.7 Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

2.8 Høringskommentarer

3 Innstilling fra fagansvarlig

Endringen fjerner unødvendig krav til hastighet og pendling av søkere.

Det er ikke alltid nødvendig og hensiktsmessig å øke forsterkning med 6db for å motvirke koplingsvariasjoner. Det er derfor unødvendig med et absolutt krav her

3.1 Klar for behandling i godkjenningsrådet

Ja.

4 Behandling i godkjenningsrådet

Endringen gjennomføres