531 2012 Endringsartikkel 342

Endringsinformasjon

EndringsID 342
Forslagsdato 2012-05-07 10:43:49
Forslagsstiller Harald Schjelderup
Klassifisering Nytt krav
Bok 531
Kapittel Arbeidsanvisning for sveisekontroll
Avsnitt Avsøking
Forslagstekst Det foreslås å stryke krav til hastighet og pendling på søkerene. Det foreslås å endre krav om 6dB forsterkning fra et "skal" - krav til "kan"
Referansedokumenter

Vurdering av endringen

R - pålitelighet

Pålitelighet påvirkes ikke av endringen

A - tilgjengelighet

Tilgjengelighet påvirkes ikke av endringen

M - vedlikeholdbarhet

Vedlikeholdbarhet påvirkes ikke av endringen

S - sikkerhet

Sikkerhet påvirkes ikke av endringen

L - levetid

Levetid påvirkes ikke av endringen

K - kapasitet

Kapasitet påvirkes ikke av endringen

Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

Høringskommentarer

Innstilling fra fagansvarlig

Endringen fjerner unødvendig krav til hastighet og pendling av søkere.

Det er ikke alltid nødvendig og hensiktsmessig å øke forsterkning med 6db for å motvirke koplingsvariasjoner. Det er derfor unødvendig med et absolutt krav her

Klar for behandling i godkjenningsrådet

Ja.

Behandling i godkjenningsrådet

Endringen gjennomføres